Přejít k hlavnímu obsahu

Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ

 

Výstupy projektu:

PB 1 - dálkové migrační koridory velkých savců

 

Akční plán 

k propojení přírodních oblastí a migračních koridorů mezi CZ a AT

Česká republika a Rakousko usiluje o přeshraniční propojeni přírodních stanovišť a zároveň o částečně obnovení tradičních migračních tras volně žijících živočichů. Tento akční plán je výsledkem intenzivní spolupráce mezi rakouskými a českými partnery a odborníky z oblasti ochrany přírody, ekologie volně žijících zvířat a regionálního plánovaní. V akčním planu jsou navržena specifická opatřeni ke zlepšeni průchodnosti kritických míst na migračních koridorech.

Mapa migračních koridorů