Přejít k hlavnímu obsahu

Archiv 2022

ARCHIV 2022

Prodejna pro dům a zahradu, Planá u Českých Budějovic - 2022

Farma chovu skotu Běleč

„ZTV TŘEBOŇ TR3 A TR4 v k. ú. Třeboň“

Recyklační středisko stavebních odpadů Planá – EUROVIA CS, a.s.

Vrty tepelného čerpadla TČ1-TČ6 na pozemku parc. č. 289/6 a 303/3, k. ú. Buk pod Boubínem

Vrt pro tepelné čerpadlo V1 na pozemku parc. č. st. 182/2 k. ú. Nové Hutě

Prodejna potravin Lidl – Jindřichův Hradec

Vrty pro tepelné čerpadlo TČ1 – TČ21 Nové Hutě

ČOV České Budějovice, sušárna odvodněných kalů

Regionální odpadové centrum Dačice společnosti ČECH-ODPADY s.r.o., Učňovská 177, 380 01 Dačice - rozšíření činnosti - dílna údržby a oprav automobilů a dílna demontáže vozidel s ukončenou životností

Výkrmna býků Lipolec

Zařízení ke sběru, výkupu, úpravě a využívání odpadů Chotoviny (nové podání)

Energetické centrum pekárny Srnín

Hala pro údržbu kolejových vozidel ve středisku údržby České Budějovice

Rekultivace cihelny Lety

Obalovna živičných směsí k. ú. Úsilné

Přesun a modernizace stávající betonárny Český Krumlov

Vrty pro tepelné čerpadlo TČ1-TČ20 na pozemku parc. č. 170/2, k. ú. Borová Lada

Rekonstrukce pohostinství Černá v Pošumaví č. p. 29 - geotermální vrty pro tepelné čerpadlo

Primární okruh tepelného čerpadla na pozemku p. č. 493/88 k.ú. Vyšný

Vrty tepelného čerpadla TČ1 – TČ2 na pozemku parc. č. 235/4, k. ú. Chlístov u Lažišť

Zdroj podzemní vody nový vrt

Primární okruh tepelného čerpadla na pozemku p. č. 547/203 k.ú. Frymburk

Vrty pro tepelné čerpadlo na pozemcích parc. č. st. 375/1 a parc. č. 1723/68 v k. ú. Stachy

Vrt pro tepelné čerpadlo na pozemku parc. č. 195/4 v k. ú. Kvilda

Vodní nádrž - Na Rašelině