Přejít k hlavnímu obsahu

Co je to SEA?

CO JE TO SEA, NEBO TAKÉ POSUZOVÁNÍ KONCEPCÍ

Posuzování SEA (zkratka z anglického Strategic Environmental Assessment, česky též strategická EIA) je specifická oblast posuzování vlivů na životní prostředí. Na rozdíl od EIA posuzování, které posuzuje již konkrétní záměry, proces SEA posuzuje celostátní, celokrajské i místní (správní území obce či jeho části) koncepce, tedy se zabývá a vyhodnocuje i širší vazby v území. Velký důraz je kladen i na posouzení kumulativních a synergických vlivů dané koncepce. Koncepcí je i pořizování územních plánů a jejich změn.

Cílem procesu SEA je najít co nejpřijatelnější řešení z hlediska celkového rozvoje řešené oblasti (tedy ekonomického a sociálního rozvoje se zohledněním kvality životního prostředí a ochrany přírody).

Procesu SEA se může účastnit každý, a to zasláním svého písemného vyjádření nebo účastí na veřejném projednání.