Přejít k hlavnímu obsahu

Monitorovací lety

MONITOROVACÍ LETY

 

MONITOROVACÍ LETY POMÁHAJÍ ODHALOVAT OHNISKA VÝSKYTU KŮROVCE

Každoročně organizuje MZE ČR ve spolupráci s Jihočeským krajem série monitorovacích letů určených pro pracovníky státní správy lesů, jejichž cílem je kontrola a následné zhodnocení stavu lesních porostů na území Jihočeského kraje. Pohled z ptačí perspektivy umožňuje získat rychlý přehled o území postiženém kůrovcovou kalamitou a zároveň často odhalí nová ohniska výskytu kůrovce, která nemusejí být (zejména v raném stádiu napadení stromů) ze země dobře viditelná. K letům je využíváno lehkých dopravních letadel, která jsou velmi obratná a umožňují pomalý let v relativně malých výškách. Před započetím letu je ještě na zemi stanovena plánovaná trasa letu. V případě nutnosti je ovšem možné se od dané trasy mírně odklonit a zaletět přímo nad kůrovcem zasažená místa. Vzhledem k současné gradaci populací kůrovců a dosavadnímu průběhu počasí, které další šíření těchto nebezpečných škůdců pozitivně ovlivňuje, navýšilo MZE počet letových hodin v těch krajích, které jsou z hlediska šíření kůrovců nejvíce ohroženy. Lety jsou pravidelně uskutečňovány z letiště Hosín nacházejícího se v blízkosti Českých Budějovic.