Přejít k hlavnímu obsahu

Organizace nabízející EVP

EKOLOGICKÉ/ENVIRONMENTÁLNÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY

Ekologické/environmentální výukové programy (EVP) jsou jednou z forem environmentální výchovy. Cílem EVP je obohatit a rozšířit učivo všech stupňů škol o environmentální rozměr. Jde většinou o několikahodinové programové bloky, které vhodně doplňují školní výuku. Společným cílem EVP je vytvářet příležitosti k emocionálnímu a rozumovému propojování dětí a žáků s přírodou, učit v souvislostech, a tak postupně vést k ekologickému (vědomému) myšlení, chování a jednání. EVP probíhají většinou mimo školu venku v přírodě, někdy na školní zahradě nebo ve specificky vybavených venkovních či vnitřních učebnách převážně středisek a center ekologické/environmentální výchovy. Některé organizace přicházejí či přijíždějí se svými programy do škol. Zvláštní kategorií jsou pobytové EVP – vícedenní programy konkrétního zaměření a obsahu v podnětném přírodním prostředí, které rozšiřují výuku různých předmětů a lze je využít při naplňování ŠVP. Trvají minimálně dva dny (optimálně tři a více dní), žáci zůstávají na program v místě, nevracejí se v jednotlivých dnech do školy ani do místa bydliště. Jihočeský kraj ze svého rozpočtu již několik let podporuje školy, které mají zájem o tuto specifickou formu doplnění školní výuky (formou dotačního programu). Organizace, které školám nabízejí EVP, by pří sestavování a tvorbě programů měly vždy dbát na věcnou a odbornou správnost, soulad s rámcovým vzdělávacím programem, návaznost na školní vzdělávací programy a při výuce používat metody a způsoby práce odpovídající příslušné věkové kategorii dětí/žáků a jejich znalostem a zkušenostem.

ORGANIZACE NABÍZEJÍCÍ EVP

V Jihočeském kraji nabízí školám environmentální výukové programy (EVP) více organizací. Deset z nich je členy krajské sítě environmentálních center Krasec (www.krasec.cz). Mezi poskytovateli těchto služeb převažují nestátní neziskové organizace (NNO), což v praxi znamená, že tyto organizace nemají žádnou pravidelnou a jistou podporu ze státního ani jiného rozpočtu a jejich existenci, fungování a další rozvoj tak každoročně ovlivňuje více okolností.

 • Centrum environmentální a globální výchovy Cassiopeia, ZČHB Forest České Budějovice, v současnosti nejvýznamnější poskytovatel těchto služeb na území Jihočeského kraje, pestrá nabídka programů, organizace s více jak dvacetiletou historií  (NNO), cassiopeia.cz
 • Centrum environmentální výchovy v Jihočeské zoologické zahradě Hluboká nad Vltavou (příspěvková organizace Jihočeského kraje), Zoo Hluboká
 • Přírodovědné muzeum Semenec Týn nad Vltavou (NNO), muzeumsemenec.cz
 • Ekocentrum Šípek Český Krumlov (NNO) nemá funkční webové stránky, kontaktní os. Mgr. Jitka Sovová: sovova@ekocentrumsipek.cz nebo info@ekocentrumsipek.cz
 • Český nadační fond pro vydru Třeboň (NNO), vydry.org
 • Mlýn Radouňka, z.s. www.mlynradounka.cz/
 • Spolkový dům Slavonice (NNO), Spolkový dům Slavonice
 • Dům dětí a mládeže Strakonice, pracoviště Centrum ekologické výchovy Podskalí (školské zařízení pro zájmové vzdělávání zřizované Jihočeským krajem), DDM Strakonice
 • Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod = MEVPIS Vodňany (součást Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity), mevpis.cz
 • Ekocentrum Budař Kovářov (NNO), Ekocentrum Budař

Kromě organizací zapojených v síti Krasec nabízejí  EVP:

 • DDM Prachatice, CEV Dřípatka (školské zařízení pro zájmové vzdělávání zřizované Jihočeským krajem) organizace s nejdelší „ekologickou“ historií nejen na jihu Čech, počátky činnosti jsou spojeny s osobností pana učitele Aleše Záveského, jednoho ze zakladatelů a průkopníků ekologické výchovy v Čechách. V 90. letech minulého století byla prachatická Dřípatka vzorem pro vznik obdobných organizací v celé České republice, dripatka.cz  
 • Střediska environmentální výchovy Správy Národního parku Šumava – SEV Vimperk, SEV Stožec a v Plzeňském kraji, ale stále na území jedné Šumavy, ještě SEV Kašperské Hory a SEV Horská Kvilda, npsumava.cz
 • Správa CHKO Třeboňsko Třeboň (Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,
  regionální pracoviště Jižní Čechy, oddělení Správa CHKO Třeboňsko), pobytové programy na terénní stanici Hajnice u Mirochova (kontaktní osoba RNDr. Markéta Drábková: drabkova@nature.cz), Třeboňsko
 • Vzdělané děti, z.s. Chýnov (NNO), www.vzdelanedeti.cz
 • Kamínky, z.s. Bohouškovice (NNO) https://kaminky.webnode.cz/