Přejít k hlavnímu obsahu

Přírodní zahrady

Zahrada je kousek přírody, který máme nejblíž. Zelený prostor, kde se cítíme dobře a bezpečně. Místo, kde můžeme relaxovat, pracovat, pěstovat, tvořit,  pozorovat dění, radovat se, vnímat krásu a poznávat přírodu všemi smysly…. Zahrady mají také velký léčebný a terapeutický potenciál, což zahradníci tělem i duší vědí dávno, ale jako společnost to (znovu)objevujeme až v několika posledních letech. O zahradách - i těch přírodních - toho bylo už řečeno i napsáno mnoho, proběhlo mnoho praktických vzdělávacích akcí – seminářů, workshopů, inspirativních exkurzí, byly napsány nebo přeloženy a vydány publikace a praktické příručky. Přírodní zahrada, jak název napovídá, spolupracuje s přírodou a ctí přírodní procesy, a tak se přirozeně stává prostorem s pestrým složením rostlin i místem výskytu mnoha druhů živočichů. Zvlášť v městské zástavbě jsou takovéto zahrady velmi cennými ostrůvky zeleně a druhové rozmanitosti. Příkladem může být ukázková přírodní zahrada u CEGV Cassiopeia nebo ukázková školní přírodní zahrada ZS a ZUŠ Bezdrevská na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích.

Prvním přeshraničním projektem na jihu Čech, který se věnoval přírodním zahradám, byl v roce 2001 česko-rakouský projekt, díky kterému proběhly první vzdělávací akce s přenosem zkušeností z Rakouska do Čech a byly přeloženy první příručky a návody pro přírodní zahradničení.

V roce 2006 vzniklo v Jindřichově Hradci občanské sdružení Přírodní zahrada (dnes spolek Přírodní zahrada), které se mimo jiné postupně zapojilo do realizace několika projektů s českými i zahraničními partnery. Svou činností tato organizace podstatně ovlivnila mnohé jednotlivce a organizace (především školy), kteří a které se o přírodní zahrady zajímají. A to nejen na jihu Čech.   

Přírodní zahrady jsou zahrady pro život. Pro rozmanitý život přírody i bohatý život člověka. Ten v nich může pěstovat zdravé ovoce, zeleninu a bylinky, pracovat a kochat se zahradou i výsledky své práce a péče. Spolek Přírodní zahrada, z.s. podporuje vznik přírodních zahrad a jejich využití při vzdělávání a odpočinku. Nyní je v České republice 768 zahrad, z toho 138 tzv. ukázkových, v Jihočeském kraji bylo na začátku roku 2024 celkem 107 certifikovaných přírodních zahrad, z toho 30 ukázkových.
Jste srdečně zváni!

  

Více informací k tématu přírodních zahrad, činnosti spolku Přírodní zahrada a upoutávky ke konkrétním zahradám najdete na: www.prirodnizahrada.euwww.zahradnituristika.czwww.terapieprirodou.cz