Přejít k hlavnímu obsahu

Aktuálně projednávané záměry

AKTUÁLNĚ PROJEDNÁVANÉ ZÁMĚRY

Čerpání vody z mažické linie

Potravinářský závod, Jindřichův Hradec

Geotermální vertikální vrty pro TČ na st. p. č. 23 v k. ú. Val u Veselí nad Lužnicí

Stáje pro býky - Želeč

Zařízení ke sběru a recyklaci stavebních a demoličních odpadů Vrábče

Retail Park Lišov

Prodejna pro dům a zahradu, Ulice Nádražní, Písek

Vrty tepelného čerpadla TČ1-TČ10 na pozemku parc.č. 275/53 a 275/58 k.ú. Kvilda

Instalace nové výrobní linky 52 do stávající haly firmy SILON s.r.o.

Přesun těžby a technologické linky na nevýhradní ložisko stavebního kamene Kolný včetně dotěžení kamenolomu Ševětín

Zóna ekonomického rozvoje Boršov nad Vltavou II – SO.05 – hala – instalace výrobní technologie

Retail park Vimperk

Průmyslový park Chotoviny – sever; D3 EXIT 70

 

AKTUÁLNĚ PROJEDNÁVANÉ ZÁMĚRY V CELÉM PROCESU EIA

Zařízení ke sběru, výkupu, úpravě a využívání odpadů Chotoviny

Přesun těžby a technologické linky na nevýhradní ložisko stavebního kamene Kolný včetně dotěžení kamenolomu Ševětín

Stanovení dobývacího prostoru Krašlovice a hornická činnost na výhradním ložisku štěrkopísku Krašlovice

Fotovoltaická elektrárna Na Stráni a související technická infrastruktura, včetně vyvedení výkonu do 110 kV

Stanovení dobývacího prostoru a využití výhradního ložiska Dvorec u Třebče

ZTV Mokrá

Výstavba obalovny živičných směsí včetně technického zázemí společnosti Obalovna Úsilné s.r.o.

I/4 Strunkovice nad Volyňkou - Volyně

D3 Odpočívka Soběslav vlevo a vpravo

Rozvojová lokalita Karlovy Dvory – SOR.1.KD, SOR.4.KD, SOR.5.KD

Farma Olšovice

Lyžařský areál Horní Planá - Houbový vrch

Východní obchvat Borovan, silnice II/157

Rekreační park Kovářov