Přejít k hlavnímu obsahu

Aktuálně projednávané záměry

AKTUÁLNĚ PROJEDNÁVANÉ ZÁMĚRY

Retail Park Hodějovice

SKLADY Písek

Fotovoltaická elektrárna Na Stráni a související technická infrastruktura, včetně vyvedení výkonu do 110 kV

Novostavba prodejny potravin, Horní Planá

Novostavba stáje na p. č. 172/2, k. ú. Řasnice

Modifikační stanice asfaltu, Planá u Českých Budějovic - nové podání

Areál D Lašek

Obchodní centrum Písecká, Strakonice

RETAIL PARK HODĚJOVICE

Intenzifikace a modernizace výroby kompostů na kompostárně Hůry

ProTeren s.r.o. - Recyklační dvůr – sběr a výkup odpadů (Provozovna: Planá 89, 370 01 Planá u Českých Budějovic)

Stanovení dobývacího prostoru a využití výhradního ložiska Dvorec u Třebče

Vrty tepelného čerpadla TČ1-TČ2 na pozemku parc. č. 131/21 k. ú. Lenora

Horní Planá, vrty u jezera HV3, HV4 a HV5

Vrt pro tepelné čerpadlo V1 na pozemku parc. č. 1196/1, k. ú. Volary

Vrty pro tepelné čerpadlo – 4 x 120 m k. ú. Zvonková, parc. č. 1678/2, obec Horní Planá (Okres Český Krumlov)

RECYKLAČNÍ DVŮR SOBĚSLAV

Navýšení výroby v lomu Hosín

Výstavba výrobní a skladové haly – Trhové Sviny

Vrty tepelného čerpadla TČ1-TČ3 na pozemku parc. č. 1480/3 k. ú. Stachy

Vrty pro TČ na p. č. 2943/5 v k. ú. Pasečná

ZTV Mirotice jih

Plán otvírky, přípravy a dobývání pro dobývací prostor Prachatice – lom Pod Libínem

Pokračování těžby v lokalitě Bližná

PRODEJNA LIDL II. - ul. B. Němcové, České Budějovice

Truck centrum Hůry

CSPPark Blatná

Modernizace bioplynové stanice Strunkovice

Rozšíření skládky TKO Milevsko, Jenišovice – 4. etapa

Terénní úpravy pozemků Aeroklubu Jindřichův Hradec - 2. a 3. etapa – zařízení na úpravu a využití stavebních odpadů společnosti AKJH s. r. o.

Farma pro chov nosnic Radomyšl – modernizace a rozšíření chovu

Kompostárna Hůry – rozšíření výrobní plochy

Modernizace farmy Ortvínovice

Přístavba stáje – Krč

Třeboň – MUDr. Šíchová – 2 vrty pro tepelné čerpadlo na pozemku č. 4422 k. ú. Třeboň 

Dočasné omezení plnění funkce lesa – Jihočeské letiště České Budějovice      

Modernizace zemědělského areálu ZEMOS Zubčice, spol. s r. o

Vimperk – Arnoštka – Petr Jirkovský a Markéta Kutláková – 2 vrty pro tepelné čerpadlo na pozemku č. 105/4 k.ú. Arnoštka

Vrty pro tepelné čerpadlo na pozemku parc. č. 5469 k.ú. Volary                

LAKE RESORT LIPNO 

I/4 Strunkovice nad Volyňkou - Volyně

Výstavba obalovny živičných směsí včetně technického zázemí společnosti Obalovna Úsilné s.r.o.

Vrty pro tepelné čerpadlo GTV 1 – 5 na pozemku parc. č. 99 k. ú. Borová Lada

Rozšíření recyklační plochy pro zpracování stavebních a dřevních odpadů v areálu stávající skládky Vydlaby

Modernizace areálu farmy Kolný

Primární okruh tepelného čerpadla na pozemku parc. č. 185/138 v k.ú. Černá v Pošumaví

RECYKLAČNÍ DVŮR SOBĚSLAV

Modernizace farmy Rataje, SO01 Stáj pro skot

Úprava bioplynové stanice Hroby

Vrty V1 a V2 pro tepelné čerpadlo, na pozemku parc. č. 4, k. ú. Hlásná Lhota

Novostavba souboru staveb Rezidence u sv. Eliáše k. ú. Hůry

Umístění výrobní linky povrchových úprav (společnosti Galvanovna Duchoň, s. r. o., Písek)

PRODEJNA LIDL - ul. B. Němcové, České Budějovice

Vrty pro tepelné čerpadlo na pozemcích parc. č. 58 a 59/1 v k. ú. Nová Pec

Eurosilo - hala s administrativou

ZTV Mokrá

Třeboň – Holičky – Drtinovi – 6 vrtů pro tepelné čerpadlo na pozemku č. 178/43 k.ú. Holičky u Staré Hlíny

Třeboň – Branná – Fišerovi – 4 vrty pro 4 tepelná čerpadla na pozemku č. 57/2 k.ú. Branná

Rozšíření recyklační plochy pro zpracování stavebních a dřevních odpadů v areálu stávající skládky Vydlaby

Primární okruh tepelného čerpadla na pozemku p. č. 1341, 350/5, k. ú. Nové Hutě

Změny na zdroji Výroba elektrotechnických polotovarů a materiálů na bázi organických a anorganických látek

Vrt pro tepelné čerpadlo V1 na pozemku parc. č. 201/31 k. ú. Horní Vltavice

Vrt pro tepelné čerpadlo V1 na pozemku parc. č. st. 9/2 k. ú. Lipka u Vimperka

Apartmán hotel Černé Údolí

Novostavba výrobní haly v areálu BEST a. s., Vranín

Severní obchvat Dačic, silnice II/151

VÝSTAVBA VARNY III. A OPRAVA OBJEKTU VTÚ V N.P. BUDĚJOVICKÝ BUDVAR p.č. 1566/1 ČESKÉ BUDĚJOVICE

PRODEJNA LIDL - HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

Stání na Vltavské vodní cestě – lokalita Týn nad Vltavou

Linka B2 LB Borovany

Vrt V1 pro tepelné čerpadlo, na pozemku parc. č. 398, k. ú. Holubov

Retail Park Třeboň

Hlásná Lhota – zdroj vody a veřejné odběrné místo

Vrty pro tepelné čerpadlo V1 a V2 na pozemku parc. č. 355/31, k. ú. Houžná

Vrty pro tepelné čerpadlo na pozemku parc. č. 195/2 v k. ú. Kvilda

Čerpání vody z mažické linie

Vrty tepelného čerpadla V1-V4 na pozemku parc. č. 1325, k. ú. Brloh pod Kletí

Vrty tepelného čerpadla V1-V2 na pozemku parc. č. 125/15, k. ú. Hliniště

Geotermální vertikální vrty pro tepelné čerpadlo na p. č. 1090/9 v k. ú. Volary

Ochranný val Zvěrotice

  

AKTUÁLNĚ PROJEDNÁVANÉ ZÁMĚRY V CELÉM PROCESU EIA

Průmyslový park Chotoviny - jih; D3 EXIT 70

D3 Odpočívka Soběslav vlevo a vpravo

Modernizace chovu prasat – Jeníčkova Lhota

CHOV KUŘAT RYCHNOV U NOVÝCH HRADŮ

I/4 Volyně – Zlešice, přeložka

Rozvojová lokalita Karlovy Dvory – SOR.1.KD, SOR.4.KD, SOR.5.KD

Průmyslová zóna Soběslav

Skladový a výrobní areál Ševětín II.

Modernizace skiareálu Lipno nad Vltavou - SAL Loučovice

Farma pro skot - Chrastiny

Západní obchvat Ledenic, silnice II/157

Farma Olšovice

Lyžařský areál Horní Planá - Houbový vrch

Východní obchvat Borovan, silnice II/157

Rekreační park Kovářov