Přejít k hlavnímu obsahu

Střelectví

STŘELECTVÍ

Lovecká střelba je nedílnou součástí výkonu práva myslivosti. Správný myslivec si při lovu počíná tak, aby lovená zvěř byla usmrcena humánně, tj. rychle a bez zbytečného trápení. Zároveň musí mít stále na paměti všechny aspekty ovlivňující probíhající lov a zásady bezpečné střelby. Pro zdokonalení v přesnosti střelby a upevnění návyků bezpečné manipulace se zbraní, myslivci pravidelně trénují na brokových a kulových střelnicích.

Samostatnou kapitolu pak tvoří střelecké závody a soutěže. Největší oblibě se pravidelně těší závody ve střelbě na asfaltové holuby, kde střelci musí pohotově zasahovat rychle letící terče o průměru 110 mm. Střelba z kulových zbraní pak probíhá na různě vzdálené pevné či pohyblivé terče. Kromě zdokonalování střeleckých schopností představují střelecké soutěže i jedinečnou možnost k setkání lidí spojených stejným koníčkem.