Přejít k hlavnímu obsahu

Rostlinná a živočišná výroba, obnovitelné zdroje

ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Zemědělská výroba se tradičně dělí na rostlinnou a živočišnou. Úkolem rostlinné výroby je pěstování rostlin za účelem získání produktů sloužících k výživě lidí a hospodářských zvířat, popřípadě jako průmyslové suroviny. S rostlinnou výrobou je pak zpravidla úzce propojena výroba živočišná. Ta je primárně rovněž zaměřena na produkci potravin formou chovu hospodářských zvířat (maso, vejce, mléko apod.). V rámci Jihočeského kraje na polích najdeme především nenáročné obiloviny (v roce 2016 oseto více jak 130 000 ha), olejniny a brambory. V živočišné výrobě na jihu Čech převládá chov skotu a prasat.

Zároveň zde nalezneme i četné velkochovy drůbeže. Od roku 2000 lze také sledovat setrvalý trend nárůstu chovů ovcí a koní. Podobně pozitivní trend lze sledovat ve vývoji tzv. ekologického zemědělství. Výměrou ekologicky obhospodařované půdy Jihočeský kraj v rámci ČR vyniká. K tomuto úspěchu přispívá hlavně fakt, že Jihočeský kraj se pyšní největší plochou trvalých travních porostů, které jsou v rámci ekologického zemědělství nejvíce využívané. Zcela specifickou oblastí je pěstování tzv. energetických plodin jakožto obnovitelného zdroje energie. Jihočeský kraj má obecně velmi dobré podmínky pro využití biomasy, respektive dostatek ploch vhodných pro pěstování energetických bylin a rychle rostoucích dřevin. Nutno ovšem podotknout, že s produkcí obnovitelných zdrojů energie jsou i spojeny vážné obavy o zachování potravinové soběstačnosti.