Přejít k hlavnímu obsahu

Jak správně topit - Smokenovo desatero spravného topiče

JAK SPRÁVNĚ TOPIT – SMOKENOVO DESATERO SPRÁVNÉHO TOPIČE

Kromě výčtu Smokenova desatera Vás odkazy v této sekci navedou do Výzkumného energetického centra při Vysoké škole báňské – Technické univerzity Ostrava, kde naleznete články, prezentace a rozhovory týkající se spalování tuhých paliv v lokálních topeništích a další cenné informace ohledně základních typů konstrukcí spalovacích zařízení, jejich základní charakteristiky a jak kotel, kamna a krby správně provozovat.

Na zde uvedeném odkazu naleznete všechny potřebné informace k pochopení správného spalování pevných paliv v lokálních topeništích tak, abychom si zbytečně sami sobě neotravovali ovzduší, které dýcháme: Smokeman vyučuje  

Články k dané problematice zveřejněné na TZB-INFO.cz: