Přejít k hlavnímu obsahu

Cirkulární ekonomika a ZEVO

 

ENERGETICKÉ VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ PŘISPÍVÁ KE SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY FOSILNÍCH PALIV. NE VŽDY JE VŠAK EFEKTIVNÍ

 

České Budějovice plánují ukončit využívání fosilních paliv ve městě ještě před oficiálními termíny Evropské unie. Prostřednictvím teplárny, kterou statutární město 100% vlastní, toho lze efektivně dosáhnout.

Je to také reakce na zákaz skládkování výhřevných odpadů k roku 2030, který vychází z oběhového balíčku EU. Cílem je ukončit spotřebu hnědého uhlí a do roku 2030 omezit fosilní paliva téměř na nulu. Jako budoucí hlavní zdroje energií zmiňuje vedení místní teplárny dřevní štěpku, komunální odpady, ale také jadernou elektrárnu Temelín, která začne už během příštího roku zásobovat krajské město prostřednictvím budovaného horkovodního napáječe. Jako záložní zdroje budou sloužit stávající kotle na zemní plyn.

Osvícenost politiků je pro transformaci komunitní energetiky a změny v nakládání s odpady nezbytná. Házet materiálově nevyužitelný, ovšem výhřevný odpad na skládky, je ekologicky a surovinově sebevražedné a město České Budějovice to pochopilo.

Nedávno zde byl schválen záměr realizace zařízení na energetické využití odpadů. Kapacitně se postará o 160 tisíc tun komunálního odpadu za rok a z jedné třetiny pokryje energetickou spotřebu největší teplárenské soustavy v Jihočeském kraji.

Právě s využitím komunálních odpadů, které jsou ročně produkovány v milionech tun, bojuje celý svět. Tyto odpady se vyznačují velkou nestálostí kvalitativních parametrů. Zařízení pro jejich bezpečné energetické využití musí být vybaveno technologiemi, které dokáží tyto heterogenní odpady bezpečně zpracovat, a zajistí kontinuální dohled nad dodržováním platné legislativy.

To samozřejmě vyvolává značné náklady na pořízení a provozování takového zařízení. Jeho umístění do vhodné lokality, která zajistí celoroční využití co největšího objemu vyrobené elektřiny a tepla, však část této ekonomické zátěže eliminuje a pomáhá snížit náklady na fungování moderního systému oběhového hospodářství. To bude i případ Českých Budějovic, neboť výhody této lokality dostupné po silnici i železnici budou čerpat producenti odpadů takřka z celých jižních Čech.

Energetické využití odpadů v zařízeních stojících u velkých měst nebo přímo v nich má nesporné výhody. Předně jsou například v areálech stávajících tepláren přípojky na centrální vytápění, takže infrastruktura je připravena a nemusí se pracně budovat. Město se navíc zbaví exhalací tuhých částic unikajících z pálení uhlí.

Rovněž je odstraněna případná prašnost při manipulaci s tímto palivem. Spuštěním ZEVO dochází podle analýz ke zlepšení kvality ovzduší, jelikož zákonné limity jsou například u emisí oxidů dusíku nižší o 55 procent, u tuhých znečišťujících látek až o téměř 90 procent atd.

Výhody energetického využívání jinak už nevyužitelných odpadů pochopili v mnoha velkých evropských městech. A nemusíme jít daleko. Vídeň využívá 4 podobná zařízení. Na severu Evropy jsou taktéž nezbytným článkem oběhového hospodářství a například v Kodani se stalo nové zařízení na využívání odpadů významným architektonickým dílem poskytujícím také sportovní vyžití místním obyvatelům.

Foto: wikimedia.org

ENERGIE|ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ|ODPADY

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

Aktuálně jsou podány 4 záměry na energetické využívání odpadů v Jihočeském kraji (tzv. ZEVO).  Jedná se o záměr Teplárny České Budějovice a. s., která počítá s kapacitou ZEVO na 160 tis. tun směsného komunálního odpadu (SKO) za rok, Teplárna C-Energy v Plané nad Lužnicí s plánovanou kapacitou ZEVO 80 tis. tun SKO + DO (dřevní odpad – štěpka) za rok, ZEVO Písek s plánovanou kapacito 50 tis. tun SKO za rok a Energoblok Domoradice s plánovanou kapacitou 80 tis. tun upraveného KO + TAP (tuhé alternativní palivo) za rok. Nejdále je záměr ZEVO Teplárny České Budějovice, ke kterému již bylo vydáno kladné stanovisko MŽP dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. ZEVO Teplárny České Budějovice (ZEVO Vráto) je plánované s ohledem na plánovanou kapacitu pro celé území Jihočeského kraje. Zda budou skutečně realizovány v Jihočeském kraji všechny současné záměry není jisté, protože pro všechny záměry není na území Jihočeského kraje dostatek spalitelných odpadů. 

 

Jak se recyklují plasty

Plastový obal z celkového množství komunálního odpadu tvoří 15 %. V ČR za rok běžný člověk vyprodukuje 28 kg odpadních plastů. Z plastů je vyrobena většina obalů potravin i taška, v které si nákup odneseme domů, je plastová, jinými slovy žijeme v době plastové. Plasty jsou jednou z nejobjemnější součástí komunálního odpadu.

 

Zpracování PET lahví a nápojových kartonů