Přejít k hlavnímu obsahu

Krasec – krajská síť environmentálních center Jihočeského kraje

KRAJSKÁ SÍŤ ENVIRONMENTÁLNÍCH CENTER KRASEC, Z. S.

V období let 2005 až 2008 byla z evropských fondů a státního rozpočtu ČR (MŽP ČR) poskytnuta podpora všem krajům na tzv. „síťové“ projekty, díky kterým v České republice vznikla a zahájila  svou činnost řada organizací. Jednou z nich je Krasec – krajská síť environmentálních center. Krasec již od roku 2007 rozvíjí ekologické poradenství a environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu na území celého Jihočeského kraje. Podle dostupných informací funguje v současné době obdobná síťová organizace pouze ve Zlínském kraji.  Krasec představuje síť 16 organizací, které nabízejí bezplatný poradenský servis a internetovou poradnu v otázkách životního prostředí, ekovýchovné programy pro školy a pestrou škálu akcí pro veřejnost. Jihočeský kraj od roku 2015 podporuje činnost spolku Krasec ze svého rozpočtu.         

Více na: www.krasec.cz.

Při příležitosti 10 let činnosti spolku Krasec v roce 2017 vznikla tematická výstava, kterou si je možné po dohodě zapůjčit. Výstava přibližuje formou plakátů/posterů o rozměrech 60 x 80 cm jednotlivé členské organizace a jejich činnost – celkem 21 plakátů a 2 roll-upy 85 x 200 cm. Kontakt pro možnost zapůjčení výstavy: romana.panska@calla.cz, tel. 602 943 555.  

Spolek Krasec výstava k 10 letům činnosti (59 Mb)

 

Mapa členů Krasce