Přejít k hlavnímu obsahu

EIA, SEA, IPPC a koncepce

KONCEPCE EIA, SEA, IPPC

V této sekci naleznete veškeré informace o problematice posuzování vlivů na životní prostředí. Smyslem posuzování je získat představu o výsledném vlivu záměrů a koncepcí na životní prostředí a vyhodnocení, zda je z tohoto ohledu vhodné je realizovat, resp. za jakých podmínek je realizace akceptovatelná. Dále zde naleznete informace o integrované prevenci, jako souboru opatření zaměřených na prevenci znečišťování, na snižování emisí do ovzduší, vody a půdy, na omezování vzniku odpadů a na zhodnocování odpadu s cílem dosáhnout vysokou celkovou úroveň ochrany životního prostředí.

Ministerstvo životního prostředí

JES

Jednotné enviromentální stanovisko