Přejít k hlavnímu obsahu

Implementace soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji – II.etapa

IMPLEMENTACE SOUSTAVY NATURA 2000 V JIHOČESKÉM KRAJI – II. ETAPA

Storymapa projektu

Projekt se věnuje evropské soustavě chráněných území Natura 2000, konkrétně tzv. evropsky významným lokalitám (EVL) a zajištění jejich ochrany na národní úrovni.

EVL

Evropsky významné lokality tvoří společně s ptačími oblastmi evropskou síť chráněných území, které vyhlašují všechny státy Evropské unie podle stejných principů. Zatímco ptačí oblasti podporují citlivé ptačí druhy, evropsky významné lokality chrání zájmová stanoviště (různé typy přirozených lesů, rašeliniště, vodní a mokřadní biotopy, louky, skalní trávníky…) nebo evropsky významné druhy rostlin a živočichů.

Zajištění národní ochrany – vyhlášení zvláště chráněného území

Když Evropská komise určité území vzhledem k jeho přírodní hodnotě schválí jako evropsky významnou lokalitu, místo se ocitne na tzv. národním seznamu. V tom okamžiku je potřeba EVL oficiálně vyhlásit za chráněné území také v rámci České republiky (přírodní památka nebo přírodní rezervace) a pečovat o něj – to je náplní tohoto implementačního projektu.

Projekt v číslech

Délka realizace     2017–2023
 

Hotové inventarizační průzkumy lokalit     165
 

Hotové plány péče     30
 

Nově vyhlášená zvláště chráněná území     30 (25 přírodních památek a 5 přírodních rezervací)
 

Instalované informační tabule     30

Náklady     28 254 337 Kč (způsobilé náklady)

 

 

Přehled EVL a vyhlášených přírodních památek/rezervací:

 

Blana infotabule informace o EVL informace o přírodní památce
Ďáblík infotabule informace o EVL informace o přírodní památce
Dvořiště infotabule informace o EVL informace o přírodní rezervaci
Hadí vrch infotabule informace o EVL informace o přírodní rezervaci
Klokočínské louky infotabule informace o EVL informace o přírodní památce
Koštěnický potok infotabule informace o EVL informace o přírodní památce
Králek infotabule informace o EVL informace o přírodní památce
Libín infotabule informace o EVL informace o přírodní rezervaci
Mnišský rybník infotabule informace o EVL informace o přírodní památce
Nerestský lom infotabule informace o EVL informace o přírodní památce
Osika infotabule informace o EVL informace o přírodní památce
Pastvina u Přešťovic infotabule informace o EVL informace o přírodní památce
Pastvina u Zahorčic infotabule informace o EVL informace o přírodní památce
Pláničský rybník-Bobovec infotabule informace o EVL informace o přírodní památce
Pohoří na Šumavě infotabule informace o EVL informace o přírodní památce
Rašeliniště u Suchdola infotabule informace o EVL informace o přírodní památce
Rybník Motovidlo infotabule informace o EVL informace o přírodní památce
Rybník Růže infotabule informace o EVL informace o přírodní památce
Rybník Walden infotabule informace o EVL informace o přírodní památce
Ryšovy infotabule informace o EVL informace o přírodní památce
Slavonické rybníky infotabule informace o EVL informace o přírodní památce
Tejmlov - Nad Zavírkou infotabule informace o EVL informace o přírodní památce
Údolí Lužnice a Vlásenického potoka infotabule informace o EVL informace o přírodní památce
Velký a Malý Kamýk infotabule informace o EVL informace o přírodní rezervaci
Velký Hodonický rybník infotabule informace o EVL informace o přírodní památce
Vltava Rožmberk-Větřní infotabule informace o EVL informace o přírodní památce
Vosecký rybník infotabule informace o EVL informace o přírodní památce
Výří skály nad Otavou infotabule informace o EVL informace o přírodní rezervaci
Zelendárky infotabule informace o EVL informace o přírodní památce
Zlatý potok v Pošumaví infotabule informace o EVL informace o přírodní památce