Přejít k hlavnímu obsahu

Zpřístupnění přírodní památky Orty

ZPŘÍSTUPNĚNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKY ORTY

Přírodní památka „Orty“ byla vyhlášena za účelem ochrany historického dolu Hosín (místně nazývaný Orty) v k. ú. Hrdějovice, Hosín a Borek u Českých Budějovic. Ve 2. polovině 19. století zde byl hlubinným způsobem dobýván a následně plaven kaolin pro potřeby českobudějovické firmy Hardtmuth. Na ploše cca 12 ha tak byl vyhlouben labyrint chodeb o celkové délce více než 5,6 km. Jsou zde odkryty polohy kaolinických pískovců klikovského souvrství křídy českobudějovické pánve. Po stránce technologické se jedná o jeden z nejzajímavějších dochovaných historických důlních komplexů. Svým významem překračuje měřítko regionu a bez nadsázky lze konstatovat, že na území České republiky nemá obdoby.

 

Již v roce 2010 byla Správou jeskyní České republiky zpracována studie, která nabídla jednu z možných variant zpřístupnění tohoto starého důlního díla veřejnosti. Předmětná studie přirozeně akceptovala tehdejší situaci v regionu a řešila celou řadu otázek vyplývajících z aktuálního stavu lokality. Od vzniku této prvotní studie však uplynulo více jak 10 let a v ZCHÚ došlo k četným změnám, které zásadně ovlivňují i možnosti realizace předpokládaných úprav. V původním návrhu byla například rozpracována varianta využití nedaleké pískovny u obce Hrdějovice jako parkoviště a „odpočinkové zóny“ pro návštěvníky, která se i přes počáteční kladný ohlas, stala pro obyvatele zmíněné obce nepřijatelná. Z hlediska zachování lokality došlo ke zcela zásadnímu obratu v r. 2019, kdy bylo z prostředků MŽP provedeno rozsáhlé zajištění celého systému, které v podstatě ve všech případech akceptovalo zásahy navrhované právě ve studii z r. 2010. Zde je nutno zdůraznit, že lokalita je uvedena do stavu, který je naprosto ideální pro realizaci předpokládaného zpřístupnění díla veřejnosti.