Přejít k hlavnímu obsahu

Výstavy k zapůjčení

VÝSTAVY K ZAPŮJČENÍ

Školy, ale i další zájemci, si mohou zapůjčit několik tematických výstav k dočasné instalaci v interiéru. Výstavy jsou půjčovány bezplatně, ale zájemce o výstavu si musí zajistit odvoz, instalaci a navrácení výstavy. V současné nabídce je 11 výstav:

 1. Pasti, které zabíjejí – můžeme to změnit (Český nadační fond pro vydru Třeboň).
 2. Zvířata na pranýři (Český nadační fond pro vydru Třeboň).
 3. Čus vydrus (Český nadační fond pro vydru Třeboň).
 4. Vydra, tajemná dáma mokřadů a vod (Český nadační fond pro vydru Třeboň).
 5. Kde končí naše odpady (Sdružení pro záchranu prostředí Calla České Budějovice). Výstava určená spíš starším středoškolákům (a dospělým), 10 roll-upů (výsuvných panelů) o rozměrech 85 x 200 cm a nástěnka se vzorky recyklovaných plastů a bioplastů. Tematické zaměření na hospodaření s odpady v jižních Čechách (kompostování, skládkování, spalování atd.). Výstavu si lze prohlédnout na calla.cz. Kontakt pro možnost zapůjčení výstavy: romana.panska@calla.cz, tel. 602 943 555.
 6. Příroda Boletic (Sdružení pro záchranu prostředí Calla České Budějovice). Výstava velkoformátových fotografií autorů Aleny Vydrové, Jana Ševčíka a Josefa Hláska, které dokumentují přírodu ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice. 20 kusů fotografií v závěsných rámech o rozměrech 70 x 100 cm s možností instalace na oboustranných dřevěných panelech (5 ks se stojkami) + 6 textových panelů s fotografiemi na plastových závěsných panelech 70 x 100 cm. Více informací na calla.cz. Kontakt pro možnost zapůjčení výstavy: romana.panska@calla.cz, tel. 602 943 555.
 7. Tváře uranu (Sdružení pro záchranu prostředí Calla České Budějovice). Výstava určená spíš starším žákům ZŠ, středoškolákům (a dospělým). Prostřednictvím velkoformátových fotografií přibližuje těžbu uranu a její vlivy na životní prostředí a krajinu. 21 barevných fotografií formátu 60 x 40 cm a 10 kusů černobílých fotografií 70 x 70 cm. Vytištěné fotografie jsou lepené na velmi lehké kapa desky v rámech bez skla. Výstava je uložena do dvou beden a k převozu je třeba auto. Více informací na calla.cz. Kontakt pro možnost zapůjčení výstavy: romana.panska@calla.cz, tel. 602 943 555.
 8. Semenec očima návštěvníků – výstava o Přírodovědném muzeu Semenec v Týně nad Vltavou představuje historii, současnou činnost a sbírky v areálu na Semenci - 8 plakátů/posterů o rozměrech 60 x 80 cm + doplněno fotografiemi, dětskými malbami s tematikou Semence (ve stejném formátu) a event. skleněnými vitrínami s ukázkami exponátů (zajímavé šišky, zkameněliny, ptačí hnízda apod.). Kontakt pro možnost zapůjčení výstavy: ops@gmail.com, tel. 604 626 894.
 9. Spolek Krasec - 10 let činnosti. Spolek Krasec – krajská síť environmentálních center v Jihočeském kraji oslavil v roce 2017 10 let od svého vzniku. Výstava představuje formou plakátů/posterů o rozměrech 60 x 80 cm jednotlivé členské organizace a jejich činnost - celkem 21 plakátů a 2 roll-upy 85 x 200 cm. Kontakt pro možnost zapůjčení výstavy: panska@calla.cz, tel. 602 943 555.
 10. Energie pro budoucnost – 11 informačních panelů/posterů o rozměrech 120 x 86 cm s možností zavěšení na zeď, přehledný souhrn problematiky obnovitelných zdrojů energie, úspor energie, globálních klimatických změn a rizik využívání jaderné energetiky. Kontakt pro možnost zapůjčení výstavy: matky@ecn.cz, tel. 603 516 603.
 11. Pojďme na to místně. Výstava vznikla v roce 2007. Zabývá se tématem místní (lokální) ekonomiky z různých pohledů a jejím významem pro udržitelný rozvoj regionu. Texty jsou doplněny jednoduchými tematickými kresbami. 10 informačních pláten zhotovených podobně jako závěsná mapa (uloženy v látkovém obalu s uchem, snadno přenositelné). Kontakt pro možnost zapůjčení výstavy: jozkova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386 720 803, o výpůjčce se uzavírá jednoduchá smlouva.