Přejít k hlavnímu obsahu

Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD PTAČÍ POZOROVATELNY NOVÉ DVORY

POZOROVATELNA V PTAČÍ OBLASTI ČESKOBUDĚJOVICKÉ RYBNÍKY SLOUŽÍ K VÝHLEDU TURISTŮ A VEŘEJNOSTI BEZPLATNĚ A NEMÁ ŽÁDNOU OBSLUHU.

PROVOZNÍ DOBA: OTEVŘENO CELOROČNĚ (provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít v průběhu roku přístup na pozorovatelnu z bezpečnostních či technických důvodů).

 • Každý návštěvník je povinen seznámit se s tímto provozním řádem před vstupem na pozorovatelnu a dodržovat jej;
 • Vstup je povolen pouze ve vhodné, pevné, očištěné a neklouzavé obuvi. Při výstupu a sestupu se návštěvníci přidržují zábradlí. Při míjení se osoby vyhýbají vpravo, přednost má osoba jdoucí dolů;
 • povolený počet návštěvníků v jednom okamžiku je 10 osob včetně osob nacházejících se na schodišti (max. 5 osob na plošině + 5 osob na schodišti);
 • Vstup dětí do 12 let je dovolen jen s doprovodem osoby starší 18 let, plně právně způsobilé a svéprávné.

NA POZOROVATELNĚ JE ZAKÁZÁNO:

 • Vstupovat mimo schodiště a vyhlídkovou plošinu;
 • Vstupovat osobám podnapilým a osobám pod vlivem návykových látek;
 • Vstupovat se zvířaty;
 • Házet a spouštět jakékoliv předměty z pozorovatelny;
 • Vyklánět se přes zábradlí schodiště a vyhlídkové plošiny;
 • Kouření a plivání na schodišti i vyhlídkové plošině;
 • Poškozování nebo zasahování do konstrukce, vybavení a ostatních součástí pozorovatelny;
 • Vstupovat v případě, že je i jen část schodiště nebo vyhlídkové plošiny znečištěna (kluzká, namrzlá, zasněžená apod.);
 • Zdržovat se na schodišti;
 • Vstupovat za nepříznivého počasí (déšť, mlha, vítr, kroupy, bouřka, sněžení, mráz, náledí);
 • Vstupovat a pobývat za šera a tmy;
 • Vstupovat v případě, že se na konstrukci tvoří námraza, rampouchy a jiné ledové útvary hrozící pádem;
 • Vstupovat osobám, které nejsou dostatečně fyzicky vybaveny nebo jim ve výstupu brání onemocnění;
 • Vstupovat osobám trpícím psychickými poruchami, které mohou ohrozit vlastní zdraví a bezpečnost nebo zdraví a bezpečnost ostatních návštěvníků;
 • Ukládat, připevňovat nebo vyvěšovat na konstrukci pozorovatelny jakékoli předměty, plakáty apod.;
 • Psát, malovat nebo jinak poškozovat konstrukci a zařízení pozorovatelny;
 • Rušit hlukem nebo jinak obtěžovat ostatní návštěvníky;
 • Manipulovat s otevřeným ohněm nebo rozdělávat oheň v blízkosti pozorovatelny;
 • Provádět jakékoli další činnosti, které by mohli jakkoli ohrozit zdraví a životy osob či zapříčinit škody na majetku;
 • Používat pozorovatelnu k jiným účelům, než ke kterým je určena.

Při mimořádných událostech volejte:

Policie ČR:                        158

Hasiči:                             150

Záchranná služba:            155

Tísňové volání:                 112

Správce pozorovatelny:  p. František Kněžínek, +420 774 910 155

Vlastník, investor a provozovatel pozorovatelny: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111, www.kraj-jihocesky.cz

Tento provozní řád byl schválen na zasedání Rady Jihočeského kraje usnesením č. 945/2022/RK-49 ze dne 1. 9. 2022.