Přejít k hlavnímu obsahu

Hraniční vody

VYTVOŘENÍ PROSTUPNOSTI NA MALŠI V HRANIČNÍM ÚSEKU MEZI RAKOUSKEM A ČESKOU REPUBLIKOU

Rakouský záměr ve věci migrační prostupnosti hraniční řeky Malše, byl rozšířen nad rámec studie migrační prostupnosti, kterou zpracovala česká strana v roce 2017 (Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.) o dvě další příčné překážky. Celkově tedy tento projekt řeší deset příčných překážek na řece Malši, které mají být zprůchodněny. Cílem předložené projektové dokumentace je vytvoření opětovné prostupnosti a přirozeného podélného sklonu Malše v řešeném území odstraněním příčných překážek. Zásah by měl být proveden na hraničním toku řeky Malše (ř. km 79,223 – 88,06) v k.ú. Cetviny, Mikulov, Dolní Příbraní v letech 2021 až 2022. V rámci tohoto projektu by mělo dojít k odstranění těchto příčných překážek (jezů): Sklípky (ř. km 88,060), Unterwald horní jez (ř.km 86,500 ), Unterwald dolní jez (ř. km 86,090), Mikulov střední jez (ř. km 84,710), Mikulov dolní jez (ř. km 84,390), Waschenberg horní jez (ř. km 84,250), Waschenberg dolní jez (ř. km 83,910), Mairspindt (ř. km 82,020), Celnice Cetviny (ř. km 79,800), Geierhammer (ř. km 79,223).

 

Příčné překážky budou odstraňovány popořadě počínaje u nejhořejšího jezu Sklípky. U horních sedmi jezů dojde pouze k odstranění kamenných rovnanin a kamenné bloky budou uspořádány podle přirozené skladby. Pro odstranění materiálu usazeného ve zdržích a rovněž pro obnovu přirozeného podélného sklonu se u menších staveb nebudou provádět žádná velkoplošná opatření. Kromě přemístění kamenů (pokud jsou na místě k dispozici) se mají jednotlivě zabudovat také pařezy pro zvýšení strukturní rozmanitosti. K tomu bude využito kráčivé rypadlo. Cílem je obnovení přirozeného stavu. Dojde k obnově přirozeného spádu a strukturního vybavení.  U třech dolních jezů (Mairspindt, Cetviny a Geierhammer) se bude jednat o větší stavby v korytě. Vedle odstranění překážek se plánuje i odklizení usazeného sedimentu ve zdrži.

 

Zástupci Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení vodního hospodářství a ochrany přírody, již od samotného počátku tohoto záměru spolupracují s rakouskou stranou jako konzultanti v projektovém výboru a vedou povolovací řízení na českém státním území..