Přejít k hlavnímu obsahu

Ročenky ČHMÚ

ROČENKY ČHMÚ

Grafické údaje o znečištění ovzduší v České republice zpracovává Český hydrometeorologický ústav na základě sběru dat ze sítě státního imisního monitoringu, potřebné analýzy jsou pak provedeny v laboratořích kvality ovzduší.   V souhrnné databázi jsou rovněž zahrnuty informace z příhraničních oblastí Německa, Polska a Rakouska. Znečištění ovzduší na území České republiky v aktuálním roce je přehledně shrnuto v textech, grafech a mapách v Grafické ročence.

 

Tabelární přehled naměřených a verifikovaných dat znečištění ovzduší v aktuálním roce je prezentován v dokumentu „Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika“ v tzv. Tabelární ročence.

 

Grafické ročenky naleznete zde.

Tabelární ročenky naleznete zde.