Přejít k hlavnímu obsahu

Půda

PŮDA JE NEOBNOVITELNÁ A VELMI SLOŽITÁ PŘÍRODNÍ SLOŽKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Definice půdy

Půdu lze definovat jako samostatný přírodní útvar vzniklý z povrchových zvětralin zemské kůry a z organických zbytků za působení půdotvorných faktorů. Je životním prostředím půdních organismů, stanovištěm planě rostoucí vegetace, slouží k pěstování kulturních plodin. Je regulátorem koloběhu látek, může fungovat jako úložiště, ale i zdroj potenciálně rizikových látek.