Přejít k hlavnímu obsahu

IMPLEMENTACE A PÉČE O ÚZEMÍ SOUSTAVY NATURA 2000 V JIHOČESKÉM KRAJI 2009 - 2013

IMPLEMENTACE A PÉČE O ÚZEMÍ SOUSTAVY NATURA 2000 V JIHOČESKÉM KRAJI 2009 - 2013

Charakteristiky území soustavy Natura 2000 v působnosti Jihočeského kraje

Celková délka hranic evropsky významných lokalit v tomto projektu je 729 498 m. Řešená plocha EVL činí 16 899 ha, z toho 9839 ha jsou lesní pozemky a 7060 ha jsou nelesní.

Celková plocha řešených ptačích oblastí je 21 689 ha.

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU:

  • Zpracování podkladů pro plány péče a zpracování plánů péče o ZCHÚ
  • Geodetické práce
  • Identifikace vlastníků pozemků
  • Projednání a vyhlášení ZCHÚ
  • Navržení a označení hranic ZCHÚ v terénu
  • Kontrola vykonaných prací v terénu
  • Publikace a propagace