Přejít k hlavnímu obsahu

Archiv 2020

ARCHIV 2020

Skladový areál firmy Bidfood, Planá u Českých Budějovic

Zařízení k recyklaci stavebních odpadů

Retail park Bechyně

Zařízení k úpravě a využívání odpadů na povrchu terénu k terénním úpravám nebo rekultivacím lidskou činností postižených pozemků: LOM SUDSLAVICE U VIMPERKA

Modernizace a optimalizace výrobního areálu FRONIUS Česká republika s.r.o., Český Krumlov

Přírodní koupací biotop Dolní Dvořiště

Navýšení výrobní kapacity závodu společnosti BEST, a. s., provoz Vranín

Přesun části stávajícího výrobního zařízení v rámci areálu MAPE do prostoru rekultivovaného odkaliště Triangl

Soubor staveb - ubytovací areál na parc. č. 1295/13, k. ú. Borkovice

Recyklační dvůr Borek u Dačic - navýšení kapacity

Stavba haly pro výkrm kuřat – farma Chlum

Obchodní centrum Jindřichův Hradec

Změna stavby zemědělského objektu Plavsko, katastrální území Plavsko, číslo parcelní st. 176, 2678/28

Pokračování těžby v lokalitě Kaplice

Pokračování těžby v lokalitě Kožlí u Čížové

PRODEJNA LIDL - SRUBEC

Stavební úpravy stáje OMD se změnou využívání na stáj pro výkrm brojlerů - farma Rábín

Stavební úpravy hal pro kuřata - farma Nihošovice

Přesun části stávajícího výrobního zařízení v rámci areálu MAPE do prostoru rekultivovaného odkaliště Triangl

ZTV Břilice

Terénní úprava Lišov

Závlahový systém

Změna POPD pro DP Černětice - 03/2020

Hala pro výkrm drůbeže, farma Krajníčko

I/34 Vranín - Třeboň

Kompostárna Soběslav

Zvýšení kapacity skládky Milevsko - Jenišovice

Obchodní centrum Jindřichův Hradec

Výměna obalovací soupravy Těšovice

Modernizace farmy Bílsko

Zařízení pro výrobu rekultivačních materiálů v areálu skládky Lověšice

Zóna ekonomického rozvoje Boršov