Přejít k hlavnímu obsahu

Archiv 2023

ARCHIV 2023

Vrty tepelného čerpadla TČ1-TČ2 na pozemku parc. č. 131/21 k. ú. Lenora

Horní Planá, vrty u jezera HV3, HV4 a HV5

Vrt pro tepelné čerpadlo V1 na pozemku parc. č. 1196/1, k. ú. Volary

Vrty pro tepelné čerpadlo – 4 x 120 m k. ú. Zvonková, parc. č. 1678/2, obec Horní Planá (Okres Český Krumlov)

RECYKLAČNÍ DVŮR SOBĚSLAV

Navýšení výroby v lomu Hosín

Výstavba výrobní a skladové haly – Trhové Sviny

Vrty tepelného čerpadla TČ1-TČ3 na pozemku parc. č. 1480/3 k. ú. Stachy

Vrty pro TČ na p. č. 2943/5 v k. ú. Pasečná

ZTV Mirotice jih

Plán otvírky, přípravy a dobývání pro dobývací prostor Prachatice – lom Pod Libínem

Pokračování těžby v lokalitě Bližná

PRODEJNA LIDL II. - ul. B. Němcové, České Budějovice

Truck centrum Hůry

CSPPark Blatná

Modernizace bioplynové stanice Strunkovice

Rozšíření skládky TKO Milevsko, Jenišovice – 4. etapa

Terénní úpravy pozemků Aeroklubu Jindřichův Hradec - 2. a 3. etapa – zařízení na úpravu a využití stavebních odpadů společnosti AKJH s. r. o.

Farma pro chov nosnic Radomyšl – modernizace a rozšíření chovu

Kompostárna Hůry – rozšíření výrobní plochy

Modernizace farmy Ortvínovice

Přístavba stáje – Krč

Třeboň – MUDr. Šíchová – 2 vrty pro tepelné čerpadlo na pozemku č. 4422 k. ú. Třeboň 

Dočasné omezení plnění funkce lesa – Jihočeské letiště České Budějovice      

Modernizace zemědělského areálu ZEMOS Zubčice, spol. s r. o

Vimperk – Arnoštka – Petr Jirkovský a Markéta Kutláková – 2 vrty pro tepelné čerpadlo na pozemku č. 105/4 k.ú. Arnoštka

Vrty pro tepelné čerpadlo na pozemku parc. č. 5469 k.ú. Volary                

LAKE RESORT LIPNO 

I/4 Strunkovice nad Volyňkou - Volyně

Výstavba obalovny živičných směsí včetně technického zázemí společnosti Obalovna Úsilné s.r.o.

Vrty pro tepelné čerpadlo GTV 1 – 5 na pozemku parc. č. 99 k. ú. Borová Lada

Rozšíření recyklační plochy pro zpracování stavebních a dřevních odpadů v areálu stávající skládky Vydlaby

Modernizace areálu farmy Kolný

Primární okruh tepelného čerpadla na pozemku parc. č. 185/138 v k.ú. Černá v Pošumaví

RECYKLAČNÍ DVŮR SOBĚSLAV

Modernizace farmy Rataje, SO01 Stáj pro skot

Úprava bioplynové stanice Hroby

Vrty V1 a V2 pro tepelné čerpadlo, na pozemku parc. č. 4, k. ú. Hlásná Lhota

Novostavba souboru staveb Rezidence u sv. Eliáše k. ú. Hůry

Umístění výrobní linky povrchových úprav (společnosti Galvanovna Duchoň, s. r. o., Písek)

PRODEJNA LIDL - ul. B. Němcové, České Budějovice

Vrty pro tepelné čerpadlo na pozemcích parc. č. 58 a 59/1 v k. ú. Nová Pec

Eurosilo - hala s administrativou

ZTV Mokrá

Třeboň – Holičky – Drtinovi – 6 vrtů pro tepelné čerpadlo na pozemku č. 178/43 k.ú. Holičky u Staré Hlíny

Třeboň – Branná – Fišerovi – 4 vrty pro 4 tepelná čerpadla na pozemku č. 57/2 k.ú. Branná

Rozšíření recyklační plochy pro zpracování stavebních a dřevních odpadů v areálu stávající skládky Vydlaby

Primární okruh tepelného čerpadla na pozemku p. č. 1341, 350/5, k. ú. Nové Hutě

Změny na zdroji Výroba elektrotechnických polotovarů a materiálů na bázi organických a anorganických látek

Vrt pro tepelné čerpadlo V1 na pozemku parc. č. 201/31 k. ú. Horní Vltavice

Vrt pro tepelné čerpadlo V1 na pozemku parc. č. st. 9/2 k. ú. Lipka u Vimperka