Přejít k hlavnímu obsahu

Vzdělávání - pozvánky

VZDĚLÁVÁNÍ - POZVÁNKY

Zde jsou průběžně zveřejňovány aktuální pozvánky na různé vzdělávací akce vhodné pro pedagogy, které se konají v Jihočeském kraji, případně i na jiných místech ČR. Pokud máte zájem umístit zde pozvánku, která se dotýká problematiky EVVO, ochrany přírody nebo souvisí s problematikou životního prostředí, můžete se obrátit na L. Jozkovou, tel. 386 720 803, e-mail: jozkova@kraj-jihocesky.cz. Nelze zveřejňovat akce komerčního a reklamního charakteru.

 

Nabídka celodenních vzdělávacích akcí pro pedagogy v období září až prosinec 2023                                   realizovaných s finanční podporou z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci rozvoje systému EVVO.

** Seminář Dobré otázky (nejen) pro environmentální výchovu se uskuteční ve spolupráci Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje STŘEVLIK – Prácheňské muzeum Písek - Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor ŽP, zemědělství a lesnictví (bez finanční podpory z rozpočtu Jihočeského kraje).
V případě zájmu o některou vzdělávací akci kontaktujte krajskou koordinátorku EVVO Ing. Libuši Jozkovou – jozkova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386 720 803.
Vzdělávací akce takto označené jsou vhodné i pro středoškolské pedagogy.

 

Název vzdělávací akce

Lektor / lektoři / organizace

Datum

Místo konání

Cena

Akreditace MŠMT v rámci DVPP

Komu je především určeno

Pozvánky a přihlášky

1.

Odpad může být i poklad - praktický seminář k dlouhodobému projektu EVVO primárně zaměřený na předcházení vzniku odpadů                                
(+ metodický materiál + „kalendář“)

Mgr. Jana Modrá / STŘEVLIK – Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, p.o. Hejnice

19. 9. 2023

Ekocentrum Cassiopeia

České Budějovice

zdarma

ANO

pedagogům MŠ, 1. st. ZŠ  vč. asistentů pedagogů, případně pracovníkům ŠD

Pozvánka s přihláškou

2.

Fascinující svět včel a hmyzu (v říši obrů) - praktický seminář k celoročnímu projektu EVVO zaměřený na včely a další bezobratlé živočichy                                
(+ metodický materiál + „kalendář“)

Mgr. Jana Modrá / STŘEVLIK – Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, p.o. Hejnice

20. 9. 2023

Ekocentrum Cassiopeia

České Budějovice

zdarma

NE

pedagogům MŠ, 1. st. ZŠ  vč. asistentů pedagogů, případně pracovníkům ŠD

Pozvánka s přihláškou

3.

Šumavský den s vlky, vlk obecný ve výukových programech – základní i nové informace ze života vlka a jeho návratu (nejen) na Šumavu, ukázky z výukových programů, komentovaná vycházka k výběhům s vlky                                   
(+ tematická publikace VLK)

NOVÝ SEMINÁŘ V NABÍDCE

Ing. Jan Mokrý (zoolog) / Správa NP Šumava Vimperk, Ing. Hana Černá / Návštěvnické centrum Srní, Tomáš Kopec / SEV Horská Kvilda

27. 9. 2023

Návštěvnické centrum Srní     a venkovní areál s vlčími výběhy doprava na místo individuální!

zdarma

NE

pedagogům 1. a 2. st. ZŠ  vč. asistentů pedagogů, pedagogům nižších ročníků víceletých gymnázií, v případě zájmu se mohou zúčastnit i pedagogové jiných SŠ

 

4.

Praktická geologie – horninotvorný cyklus s RNDr. Petrem Rajlichem - výklad o tepelné tlakové přeměně hornin s praktickým využitím geologické expozice muzea, ukázka aktivit využitelných ve výuce, představení pomůcek k demonstraci horninotvornému cyklu                 
NOVÝ SEMINÁŘ V NABÍDCE

RNDr. Petr Rajlich, CSc.

Mgr. Barbora Šímová / Přírodovědné muzeum, o.p.s. Týn nad Vltavou

 

3. 10. 2023

Přírodovědné muzeum Semenec Týn nad Vltavou

doprava na místo individuální!

400 Kč

ANO

pedagogům 2. st. ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, pedagogům SŠ

 

 

 

 

 

5.

Pokračujeme s přírodní zahradou (PZ) v naší školce – seminář navazující na úvodní seminář Začínáme s PZ v naší MŠ (podzim 2021), začlenění prvků PZ do standardní zahrady a jejich využití ve výchovně vzdělávacím procesu  

a při podpoře zdravého životního stylu dětí, komentovaná prohlídka vybrané zahrady (+ Školní zahrada jako přírodní učebna)  NOVÝ SEMINÁŘ V NABÍDCE

Ing. Monika Váchová (OSVČ)

5. 10. 2023

Krajský úřad Jihočeského kraje a zahrada vybrané MŠ v dosahu MHD České Budějovice

150 Kč

NE

pedagogům MŠ             vč. asistentů pedagogů, případně pracovníkům ŠD

Pozvánka s přihláškou

6.

Na křídlech ptáků - praktický ornitologický seminář zaměřený na téma ptačí migrace v různých souvislostech a představení programu občanské vědy „Čapí hnízda“, do kterého se lze zapojit se žáky, odpolední komentovaná vycházka k Vrbenským rybníkům (+ výukové materiály pro 1. st. ZŠ a 2. st. ZŠ)

Mgr. Gabriela Dobruská / Česká společnost ornitologická Praha

24. 10. 2023

Ekocentrum Cassiopeia

České Budějovice

zdarma

ANO

pedagogům 1. a 2. st. ZŠ  vč. asistentů pedagogů, případně pracovníkům ŠD (vhodné pro vyučující předmětů přírodověda, přírodopis, zeměpis, výchova k občanství, ZVS)

 

7.

Tvořivá hra 1. workshop – nová metodika pro polytechnické vzdělávání v MŠ - úvod do tvořivé hry, práce s nástroji                         
(+ tematická publikace v elektronické podobě dostupná zdarma na internetu)

Mgr. Petra Skřivánková, Mgr. Carolina Sidon, Ing. Alžběta Macková / Muzeum Říčany, p.o.

31. 10. 2023

Ekocentrum Cassiopeia

České Budějovice

zdarma

ANO

pedagogům MŠ, případně pedagogům 1. st. ZŠ (1. až 2. ročník) vč. asistentů pedagogů, pracovníkům ŠD

 

8.

Celým tělem, všemi smysly – prožitkový seminář, propojení dramatické a environmentální výchovy s arte přesahem a využitím knihy Daisy Mrázkové „Neplač, muchomůrko“                          
(+ kniha Neplač, muchomůrko) 

Mgr. Hana Kotálová (OSVČ)

23. 11. 2023

Krajský úřad České Budějovice

zdarma

NE

pedagogům MŠ, 1. st. ZŠ  (1. až 2. ročník) vč. asistentů pedagogů, případně pracovníkům ŠD

 

9.

Tvořivá hra - 2. workshop navazující na říjnový workshop - zavedení tvořivé hry do praxe, sdílíme dobrou praxi tvořivé hry                     
(+ tematická publikace v elektronické podobě dostupná zdarma na internetu)

Mgr. Petra Skřivánková, Mgr. Carolina Sidon, Ing. Alžběta Macková / Muzeum Říčany, p. o.

27 .11. 2023

Ekocentrum Cassiopeia

České Budějovice

zdarma

ANO

pedagogům MŠ, případně pedagogům 1. st. ZŠ (1. až 2. ročník) vč. asistentů pedagogů, pracovníkům ŠD

 

10.

** Dobré otázky (nejen) pro environmentální výchovu – tzv. otevřené otázky, které motivují žáky k přemýšlení, kreativitě a učení; metodu převzala             K. Jančaříková od zahraničních didaktiků matematiky  a přizpůsobila ji pro EV          a didaktiku biologie, metoda se uplatní            i v dalších vyučovacích předmětech           
(+ publikace „Žába za nic nemůže aneb  O suchu metodou dobrých otázek“)

NOVÝ SEMINÁŘ V NABÍDCE

Mgr. Jana Modrá / STŘEVLIK - Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, p.o. Hejnice

PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. / Pedagogická fakulta UK Praha

27. 11. 2023

Prácheňské muzeum Písek

zdarma

ANO

pedagogům MŠ, 1. st. ZŠ vč. asistentů pedagogů.

 

11.

** Dobré otázky (nejen) pro environmentální výchovu – tzv. otevřené otázky, které motivují žáky k přemýšlení, kreativitě a učení; metodu převzala K. Jančaříková od zahraničních didaktiků matematiky  a přizpůsobila ji pro EV a didaktiku biologie, metoda se uplatní i v dalších vyučovacích předmětech
(+ publikace „Žába za nic nemůže aneb  O suchu metodou dobrých otázek“)

NOVÝ SEMINÁŘ V NABÍDCE

Mgr. Jana Modrá / STŘEVLIK - Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, p.o. Hejnice

PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. / Pedagogická fakulta UK Praha

28. 11. 2023

Ekocentrum Cassiopeia

České Budějovice

zdarma

ANO

1. i 2. st. ZŠ vč. asistentů pedagogů,  pedagogům  nižších ročníků víceletých gymnázií, v případě zájmu se mohou zúčastnit i další pedagogové SŠ    

 

12

Poselství Velikonočního ostrova – využití příběhu Velikonočního ostrova a jeho poselství pro dnešní svět, který čelí různým globálním hrozbám, hledání možných řešení na úrovni jednotlivce i společnosti v oblasti environmentální, sociální i ekonomické, výchova k aktivnímu občanství (+ metodika a publikace Poselství Velikonočního ostrova)                   

PRVNÍ OPAKOVÁNÍ SEMINÁŘE

Mgr. Helena Nováčková / Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, p.o.

5. 12. 2023

Krajský úřad České Budějovice

zdarma

ANO

pedagogům 2. st. ZŠ            vč. asistentů pedagogů, pedagogům SŠ, v případě zájmu se mohou zúčastnit  i pedagogové 1. st. ZŠ