Přejít k hlavnímu obsahu

Zajímavosti

ZAJÍMAVOSTI

Víte že….

V oblastech s výskytem rašelinišť (typicky Třeboňsko, Šumava, Novohradské hory), se můžeme setkat se vzácnou dřevinou – borovicí blatkou (Pinus uncinata subs. uliginosa). Jedná se o endemitický druh, tj. o druh, který vznikl a je rozšířen jen v určitém omezeném území přirozeného výskytu. Stromy s šedočernou až šedohnědou, v horní části kmene rozpraskanou borkou, dorůstají výšky až 20 metrů. Jehlice velké 3 - 5 (8) cm vyrůstající ve svazečku po dvou jsou velice tuhé, na vrcholu tupě špičaté. Mají sytě zelenou barvu bez ojínění, přičemž na jejich bázi najdeme šedavé šupiny. Oranžové samčí šištice jsou výrazně menší, než do fialova zbarvené šištice samičí (1 cm oproti 4,5 cm). Šišky jsou asymetrické, vejčité a odstáté s blanitými semeny. Z taxonomického hlediska není ustálený názor na původ borovice blatky. Panují rozpory, zda jde o křížence borovice lesní (Pinus silvestris) a borovice pyrenejské (Pinus uncinata subs. uncinata), či o produkt hybridizace mezi borovicí lesní a klečí (Pinus mugo). Druhové jméno je odvozeninou od slova blata, které v místním nářečí označuje bláto, respektive rašeliniště. Na nich borovice blatka zarůstá zvláště jejich hluboká jádra, tedy prostředí s mimořádným nedostatkem živin na organickém podkladě. Velmi vzácně se vyskytuje i na okrajích vrchovišť. Její dřevo je velmi tvrdé a odolné proti vlhku.  Blatka je v rámci Červeného seznamu České republiky řazena mezi silně ohrožené taxony, nicméně oficiálně mezi zvláště chráněné druhy řazena není (nenajdeme ji v přílohách vyhlášky č. 395/1992 Sb. – stav k 19. 3. 2018). Druh je citlivý na jakékoliv zásahy do jeho životního prostředí. Hlavní ohrožení pro udržení populací borovice blatky tak představuje těžba rašeliny a vysoušení rašelinišť vlivem meliorací. V současnosti se naštěstí řada rašelinných stanovišť překrývá se zvláště chráněnými územími, čímž je blatce zabezpečena tolik potřebná ochrana. Problémem ovšem zůstává hybridizace blatky s borovicí lesní, respektive její genetická koroze tímto druhem.

Třeboňská rašeliniště