Přejít k hlavnímu obsahu

Vodovody a kanalizace

VODOVODY A KANALIZACE

V  případě vodovodů a kanalizací se již dostáváme do ryze lidské činnosti, která zajišťuje dodávku pitné vody z přírodních zdrojů podzemních nebo povrchových vod a odvádění odpadních vod a jejich čištění před tím, než vody zase vrátíme do přírodního prostředí.

Krajský úřad v této oblasti vydává v přenesené působnosti povolení k provozování vodovodů a kanalizací, povoluje stavby čistíren odpadních vod o velikosti 10 000 ekvivalentních obyvatel a vypouštění z takových čistíren. V samostatné působnosti pak kraj zpracovává a schvaluje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje.

Přehled povolení k provozování vodovodů a kanalizací je dostupný na internetových stránkách Jihočeského kraje

Na těchto stránkách je také k dispozici Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje

V Jihočeském kraji podle údajů za rok 2020 je 576 230 obyvatel zásobovaných vodou z vodovodu, tj. 89,5  % a 554716  obyvatel trvale bydlících v domech napojených na kanalizaci, tj. 86,2 % všech obyvatel našeho kraje. Další údaje o vodovodech a kanalizacích České republiky za rok 2020 jsou obsaženy v publikaci Ministerstva zemědělství.

 Foto: ČEVAK – ČOV České Budějovice – dosazovací nádrž

Foto: ČEVAK – ČOV České Budějovice – dosazovací nádrž