Přejít k hlavnímu obsahu

Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury

ADAPTACE NA KLIMATICKÉ ZMĚNY POMOCÍ ZELENÉ INFRASTRUKTURY

Název projektu: Anpassung der Grünen Infrastruktur an den Klimawandel

Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury

  • Zkrácený název projektu: KLIMAGRÜN / Klimatická zeleň
  • Operační program: přeshraniční spolupráce V-A Rakousko – Česká republika 2014 - 2020
  • Číslo projektu: ATCZ 142
  • Prioritní osa: Životní prostředí a zdroje
  • Délka trvání projektu: 1. 10. 2017 – 31. 3. 2020
  • Celkové způsobilé náklady jihočeské části projektu: 46 154 EUR

 

Vysazená zeleň v rámci projektu:

ovocné stromy listnaté stromy remízky (keře a stromy)
2 127  1063  1487

 podrobnější rozpis zeleně níže

 

 

 

 

 

 

 

Výstupy projektu:

Katalog stromů a keřů

katalog rostlin

 

 

odborná studie (včetně příloh)

 

 

metodika 

metodika

 

 

leták

leták

PROJEKTOVÍ PARTNEŘI:

Land Niederösterreich - Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Verein ‘‘Natur im Garten‘‘ , Niederösterreichische Agrarbezirksbehörde – Fachabteilung Landentwicklung / Fachbereich Bodenschutz und Landschaftsgestaltung, Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin ČR Jihomoravského kraje, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Horňácko, Přírodní zahrada z.s., Jihomoravský kraj, Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje, Jihočeský kraj

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo realizaci projektu a jeho následné podání do Programu spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika 2014 - 2020 v březnu 2017. Tento projekt sdružuje 3 zástupce z Rakouska a 6 českých subjektů. Hlavním partnerem projektu je Úřad Dolnorakouské vlády v Sankt Pölten – oddělení pro životní prostředí a energetiku. Projekt bude realizován v období 1. 10. 2017 – 31. 3. 2020. Hlavním cílem projektu je vytvoření trvalé sítě spolupráce v oblasti poznání, využití klimatických funkcí zeleně v kulturní krajině a sídlech pro ochranu biologické rozmanitosti, půdy a rozvoje ekosystémových služeb a vytvořit tak pilotní projekt ekosystémových služeb zelené infrastruktury ve střední Evropě. V rámci projektu tak bude podporována tvorba účinné struktury klimatické zeleně, ale zároveň dojde k lepšímu ekologickému zhodnocení stávající struktury zeleně a jejímu přizpůsobení se požadavkům klimatické změny.

Základními výstupy projektu jsou pilotní a modelové projekty (zlepšují lokální ekologickou situaci a mají charakter jako vzor pro další projekty), informační poradenské a vzdělávací aktivity, směrnice a programy sloužící institucím kompetentním pro toto téma (zejména obcím, regionálním správním orgánům, jako orientace při realizačních opatřeních).

Mimo výše uvedené informační a metodické materiály bude dalším konkrétním výstupem projektu výsadba 2 000 ks ovocných stromů v krajině a školních či obecních zahradách, 1 000 ks neovocných stromů v alejích podél místních komunikací a cyklostezek, 1 500 stromů a keřů dělících orné bloky a oživující vodoteče v zemědělské krajině. Krajský úřad Jihočeského kraje v rámci projektu KLIMAGRÜN spolupracuje s místními akčními skupinami (MAS) Jihočeského kraje. Během této spolupráce bude zajištěna organizace mnoha seminářů, určených pro zástupce obcí, komunit, iniciativ, zemědělců, podniků, regionálních správních orgánů aj.

oficiální adresa projektu: www.at-cz.eu

 

 

 

PŘEHLED VYSÁZENÉ ZELENĚ V RÁMCI PROJEKTU

Název obce Název KÚ Číslo parcely Navržený druh výsadby ovocné listnané keře a stromy Popis lokality Konkrétní druhy určené pro výsadbu v daných lokalitách  
Srubec  Srubec 980/1 liniová výsadba podél obou stran polní cesty 20 15   polní cesta ovocné stromy 20 ks  - 5x hrušně, 5x třešně,5x  jabloně, 5x slivoně; listnaté stromy 15 ks - 5x dub zimní, 5x dub letní,5x  lípa malolistá (srdčitá)  
Krašlovice Krašlovice 772/1 skupinová výsadba keřů (5 ks keřů vyššího vzrůstu a 15 keřů nižšího vzrůstu)     10 náves keře především ozdobné, 5 ks keřů vyššího vzrůstu (2x dřín obecný, 2x kalina obecná,1x  klokoč zpeřený),  a 5 keřů nižšího vzrůstu (3x svída krvavá, 2x tavolník vrbolistý; různé kultivary)  
Krašlovice Vitice 487/5 soliterní výsadba: 3 ks lípy   1   náves 1 ks  lípa  
487/6 soliterní výsadba: 3 ks lípy   1   náves 1 ks  lípa  
102 soliterní výsadba/ alej 15     polní cesta 15x třešně  
Vimperk Vimperk 1842/58 kombinovaná výsadba - keře a listnaté stromy   11 391 okraj sídliště severní část města kombinovaná výsadba stromů a keřů - stromy 11 ks: 3x jeřáb ptačí, 3x hloh obecný,5x jírovec (nebo dub) ;  keře 391 ks - 70x svída krvavá, 40x  líska  obecná, 70x brslen evropský, 70x tavolník vrbolistý, 30x růže galská,  30x klokoč zpeřený, 20x zimolez obecný, 20x dřišťál obecný, 15x řešetlák počistlivý, 15x kručinka barvířská (viz podrobný rozpis).  
Drhovle Mladotice u Drhovle 1036/3 liniová výsadba:  ovocné stromy (alej podél polní cesty) 100     polní cesta ovocné stromy 100 ks  - 25x jabloň,25x hrušeň, 25x třešeň, 25x slivoně   
2082 polní cesta  
1036/2; 1184/2; 350; 349 polní  cesta  
Malšín Malšín 2019/1 55 ks ovocné stromy, neproduktivní sad 55     neproduktivní sad ovocné stromy 55 ks  - 25x jabloň, 20x slivoň (švestky), 10x hrušeň  
Ostrov na Šumavě 3037/1 18 ks listnaté stromy (alej)   18   jižní okraj obce, polní cesta 18 ks listnaté stromy (alej)- 8x javor horský (klen), 10x buk lesní (různé kultivary)  
Libějovice Libějovice 1045; 1546 soliterní výsadba, 3 ks třešně 13     polní cesta ovocné stromy 7 ks - 3x  třešeň, 2x višeň, 2x ořešák; 6x švestka  
Libějovice Černěves 35/1 st. výsadba keřů ve 2 řadách (souběžně nižšího a vyššího vzrůstu) v délce cca 15 metrů     54 plocha v obci keře  54 ks -  4x dřín obecný, 5x kalina obecná, 5x  klokoč zpeřený,  10x svída krvavá, 10x tavolník vrbolistý, 10x růže galská, 10x zimolez obecný  
Libějovice Nestanice 1129 liniová výsadba v délce cca 500 metrů 50     polní cesta ovocné stromy 50 ks - 50x slivoně (švestky)  
Vodňany Radčice u Vodňan 1064 liniová výsadba, celkem 60 ks ovocné a listnaté stromy (alej Radčice) 20 24   polní cesta  ovocné stromy 20 ks: 20x jabloň; listnaté stromy 40 ks: 20x jeřáb ptačí, 4x hloh jednosemenný  
Vodňany Křtětice 685/3 polní cesta podél Blanice  
152 polní cesta podél Blanice  
197/5 polní cesta od Blanice mezi poli  
685/1 polní cesta od Blanice mezi poli  
Jankov Holašovice 3594/2 liniová výsadby, 16 ks listnaté stromy   16   polní cesta listnaté stromy 16 ks: 16x  dub letní  
Jankov u Českých Budějovic 1929/6 liniová výsadba, 16 ks listnaté stromy   16   polní cesta stejná listnaté stromy 16 ks: 16x dub letní  
Orlík nad Vltavou Orlík nad Vltavou 295/3 soliterní výsadba a aleje, celkem 60 ks ovocné stromy (třešně a višně) + 60 keřů 60 3 60 cesta v obci ovocné stromy 60 ks : 20x třešeň, 17x višeň, 13x slivoň, 6x jabloň, 1x ořešák, 2x jeřáb  (přesný rozpis odrůd samostatně)
listnaté stromy - 3 ks: 3x dub letní;
keře a stromy 60 ks : 13x jeřáb černý,  3x muchovník oválný, 4x dřín obecný, 17x svída krvavá, 2x líska obecná, 6x rakytník řešetlákový, 1x mišpule velkoplodá, 6x rybíz černý, 3x růže dužnoplodá, 2x kalina obecná; 2x habr obecný, 1x lípa srdčitá
 
296/3 cesta v obci  
299/1 plocha v obci  
299/27 plocha v obci  
299/35 cesta v obci  
299/39 plocha v obci  
861/1 cesta v obci  
Jílovice Kramolín u Kojákovic 941/29 výsadba liniové aleje v délce cca 1 km; 100 ks ovocné stromy – hrušně, třešně, jabloně, slivoně 100     polní cesta  ovocné stromy 100 ks:  25x hrušně, 25x třešně, 25x  jabloně, 25x slivoně  
111/54 polní cesta  
941/1 polní cesta  
941/3 polní cesta  
941/33 polní cesta  
Lodhéřov Lodhéřov 78/5 uskupení keřů        plocha v obci u cesty keře 6 ks - 3x tavolník vrbolistý, 2x dřišťál obecný, 1x kalina obecná  
Lodhéřov Lodhéřov 3771 4 ks duby   4   plocha v obci u cesty 4 x dub letní  
Lodhéřov Lodhéřov 1732/1 5 ks keřů dekorativní      5 plocha v obci u cesty keře 5 ks - 2x zlatice, 2x veigilie, 1x šeřík  
Lodhéřov Lodhéřov 59/1 4 ks lip       plocha v obci listnaté stromy 4 ks - 4x lípa malolistá  
Lodhéřov Lodhéřov 206 3 ks lípa   3   plocha v obci listnaté stromy 3 ks -3x lípa malolistá  
Lodhéřov Lodhéřov 59/1 3 ks hrušeň 3     plocha v obci 3x hrušeň  
Lodhéřov Lodhéřov 3615 7 ks švestka 7     polní cesta západní okraj obce ovocné stromy 5 ks - 7x slivoň (švestky)  
Lodhéřov Lodhéřov 176/1 5 ks švestka 5     plocha v obci ovocné stromy 5 ks - 5x slivoň (švestky)  
Lodhéřov Lodhéřov 191 2 ks dubu, 4 ks olše   6   plocha v obci u rybníka listnaté stromy 2 ks - 2x dub letní, 4x olše lepkavá  
Lodhéřov Lodhéřov 1733/1 1x lípa, 4x keř dekorativní     5 cesta a plocha v obci kombinovaná výsadna - 1x strom - lípa, 4x keř dekorativní /zlatice a veigilie)  
Lodhéřov Lodhéřov 22 3 ks hruška 3     plocha v obci  ovocné stromy 3 ks - 3 x hrušeň  
Lodhéřov Lodhéřov 3806/1 3 ks třešně 3     plocha v obci ovocné stromy 3 ks- 3x třešeň  
Lodhéřov Lodhéřov 90/2 1 ks hrušeň 1     plocha v obci ovocné stromy1  ks - 1x hrušeň  
Lodhéřov Lodhéřov 197 2 ks třešně , 3x švestka 5     plocha v obci u rybníka ovocné stromy 5 ks - 2 x třešeň, 3x švestka  
Lodhéřov Lodhéřov 130/1 7 ks  ovocné stromy (4 ks třešně a 3 ks švestky)       plocha v obci  ovocné stromy 7 ks : 4 x  třešeň, 3 x slivoň (švestky)  
Lodhéřov Lodhéřov 99 7 ks lip a 11 dekorativních keřů   7 11 plocha v obci hřbitov listnaté stromy 7 ks - 7 x lípa malolistá; keře 11 ks - 5x šeřík, 3x zlatice, 3x veigilie  
Lodhéřov Lodhéřov 90/6 3 ks třešně       plocha v obci ovocné stromy 3 ks - 3x třešeň  
Lodhéřov Studnice u Lodhéřova 741/2 uskupení keřů - 5 ks      5 plocha a cesta v obci keře 5 ks - 2x zlatice, 1x veigilie, 2x šeřík  
Lodhéřov Studnice u Lodhéřova 741/2   8     plocha a cesta v obci ovocné stromy 8 ks -2 x jabloň, 5x hrušeň, 1x třešeň  
Dačice Dačice 2924/2 13 ks třešně  13     podél cesty mezi Dolním trubním a Horním trubním rybníkem ovocné stromy 13 ks - 13 x třešeň  
Dačice Dačice 2429/ 161 5 ks keře a listnatých stromů     5 plocha v obci;  růže před domem čp. 418, hloh a javor vedle domu čp. 421 ul. A.Dvořáka, Dačice smíšená výsadba stromů a keřů, celkem 5ks: 3 x keř růže šípkové, 1 x hloh jednosemenný,  1 x javor babyka  
Dačice Dačice 2709/2 6 ks jabloň  6     podél cesty v aleji "Kolíbka", Dačice ovocné stromy 6 ks - 6 x jabloň   
Dačice Malý Pěčín  225/3 1 ks dub letní    1   plocha v obci u rybníka listnaté stromy 1 ks - 1x dub letní   
Dačice Bílkov 1374 2 ks slivoň 2     podél chodníku k MŠ v Bílkově ovocné stroly 2 ks - 2 x slivoň švestka  
Dačice Dolní Němčice 1141/36 6 ks dřín     6 náves v Dolních  Němčicích, Dačice keře 6 ks - 6 x dřín obecný  
Dačice Lipolec 89/1 výsadba keřů     4 plocha v centrální části obce Lipolec keře 4 ks -  2x dřín obecný, 1x dřišťál obecný, 1x kalina obecná  
Drunče Drunče 546/45 1) liniová výsadba v celkové délce 350 metrů, ovocné stromy (35 kusů, polokmeny nebo vysokokmeny); kombinace (7x) s výsadbou keřů ve 2řadách (10 keřů); 2) výsadba v celkové délce 650 metrů formou kombince  10 x  listnaté stromy (7 stromů) a keřů ve 2řadách (18 keřů) 35   320 pruh mezi poli 1) liniová výsadba v celkové délce 350 metrů, ovocné stromy (35 kusů, polokmeny nebo vysokokmeny) - 20x jabloň, 15x hrušeň, doplněno výsadbou keřů ve 2řadách, celkem 70 ks keřů - 20x dřišťál obecný, 10x dřín obecný, 10x řešetlák počistivý, 10x tavolník vrbolistý, 10x klokoč zpeřený, 10x svída krvavá; 2) výsadba v celkové délce 650 metrů formou kombince  10 x  listnaté stromy 7  ks, celkem 70 ks - 20x jeřáb ptačí, 20x javor mléč, 10x habr obecný, 10x dub letní, 10x lípa malolistá;a 10x keře ve 2řadách po 18 ks, celkem 180 ks - 40x svída krvavá, 40x kalina obecná, 30x růže galská, 30x kručinka barvířská, 20x dřišťál obecný, 20x brslen obecný.   
Drunče Drunče 614/5 polní cesta  
Drunče Drunče 614/3 plocha u polní cesty  
Drunče Drunče 614/4 polní cesta  
Drunče Drunče 594/6 pás mezi poli  
Drunče Drunče 307/9 linie na poli  
Městys Bernartice Rakov u Svatkovic 735 liniová výsadba ovocných stromů:a keře nižšího vzrůstu   28   0 polní cesta liniová výsadba ovocných stromů 28 ks -  15x  třešeň, 13 x slivoně (švestky), kombinováno s výsadbou keřů 24 ks - 5x brslen evropský, 5x dřišťál obecný, 5c zimolez obecný, 5x tavolník vrbolistý, 4x řešetlák počistivý  
Zbelítov Zbelítov 453/1 výsadba 2řadé aleje o délce 80 metrů     235 plocha v obci severní okraj smíšená výsadba, smíšená výsadba, listnaté stromy a keře -  stromy 15x  jeřáb ptačí; keře - 40x távolník van Houtteův, 40x pustoryl věncový, 140x  tavolník japonský.  
Borovany Borovany u Milevska 834  liniová výsadba v celkové délce cca 500 metrů, ovocné stromy (35 kusů, polokmeny nebo vysokokmeny) a listnaté stromy (15 kusů); kombinace  s výsadbou keřů (celkově 200 ks keřů) 35 15 200 polní cesta  liniová výsadba v celkové délce cca 500 metrů, ovocné stromy 35 kusů - 10x jabloň, 10x hrušeň, 10x třešeň, 5x slivoně; listnaté stromů  15 kusů - 10x lípa malolistá, 5x dub letní; kombinace  s výsadbou keřů, celkově 200 ks keřů - 60 tavolník vrbolistý, 40x svída krvavá, 40x brslen evropský, 10x růže galská, 20x dřišťál obecný, 20x kručinka barvířská, 10x růže vinná  
Kovářov Chrást u Zahořan 966/17 20 ks ovocné stromy 20     polní cesta 20 ks ovocné stromy - 10x hrušeň, 10x jabloň  
Kovářov 966/15  
Kovářov 173/18  
Kovářov 173/17  
Kovářov 966/2  
Kovářov 547  
Kovářov 546/2  
Kovářov Chrást u Zahořan 954/2 20 ks ovocných stromů 20     polní cesta 20 ks ovocných stromů - 10x hrušeň, 10x jabloň  
Chelčice Chelčice st. 49/1; a navazující soliterní i skupinová výsadba keřů (pouze keře s nejedovatými plody)     50 nádvoří, zahrada kombinovaná výsadba keřů  a stromů 50 ks - 1x jeřáb oskeruše, 1x jabloň bobulovitá; keře - 3x arónie černá,22x hloh peřenoklaný,5x meruzalka alpínská , 3x meruzalka krvavá,  4x muchovník Lamark, 2x muchovník olšovitý, 1x růže Hugova, 2x růže svraskalá, 3x tavola kalinoslistá.  
Chelčice Chelčice 449, 452, 638, 47, 824, 608, 322 aleje 145 100     ovocné stromy 150 ks - 50x slivoně, 50x jabloň, 30x třešeň, 15x ořešák:, listnaté stromy 100 ks - 50x dub letní, 10x jeřáb oskeruše, 20x lípa malolistá, 20x javor babyka  
 
 
 
Pištín Češnovice 887/35     7     listnaté stromy: 7x dub letní   
Češnovice 1653/2   10       ovocné stromy: 6x jabloň, 4x hrušeň    
Češnovice 1655/1     2     listnaté stromy: 2x javor babyka  
Pašice 2789   20 1     ovocné stromy: 20x jabloň, 1x jeřabina  
Pašice 2787     14     listnaté stromy: 13x lípa srdčitá, 1x dub letní  
Pašice 695/6   4       ovocné stromy: 4x švestka  
Pašice 2791/4   15       ovocné stromy: 15x jabloň  
Pašice 695/35   10       ovocné stromy: 5x švestka, 5x hrušeň  
Pištín 836/1     18     listnaté stromy: 6x lípa srdčitá, 8x javor babyka, 4x kaštan    
Pištín 827/2     13     listnaté stromy 20 ks - 5x jeřáb ptačí, 5x jasan ztepilý, 3x střemcha obecná  
Strunkovice nad Blanicí Velký Bor u Strunkovic 1007 alej 240       ovocné stromy 240 ks - 140x třešeň, 20x višeň, 20x slivoň (švestka), 40x  jabloň, 20x hrušeň  
145/34 alej 10       ovocné stromy 10 ks - 10x třešeň    
Strunkovice nad Blanicí 152/1 alej 14       ovocné stromy 14 ks - 7x hrušeň, 7x švestka  
Černá v Pošumaví Černá v Pošumaví 762/1 alej 40 20     ovocné stromy 40 ks - 20x jabloň, 20x hrušeň; listnaté stromy 20 ks - 10x javor babyka, 10x dub letní  
1506/135    
187/14    
195/1    
1505/2    
Sedlec u ČB Lékařova Lhota 89/1 roztroušená výsadba   10     listnanté stromy 10 ks - 5x  dub letní, 5x javor babyka  
158/1 soliterní výsadba 1 1     ovocné stromy - 1x ořešák; listnaté stromy 1 ks - 1x lípa malolistá (srdčitá)  
42/1 soliterní výsadba   2     listnaté stromy  2ks -2x lípa malolistá (srdčitá)  
Sedlec u ČB Vlhavy 303/1 roztroušená výsadba 30 5     ovocné stromy 30 ks - 10x jabloň, 20x třešeň; listnaté stromy 5ks - 5x jasan ztepilý  
Sedlec u ČB Malé Chrášťany 308/1 roztroušená výsadba 10       ovocné stromy 10 ks -5x hrušeň, 5x třešeň  
Malovice Malovičky 256/3, 183 alej    140   alej 470 m listnaté stromy 140 ks - 30x jiml habrolistý, 30x jeřáb ptačí, 40x jasan ztepilý, 40x javor babyka  
Loučovice  Loučovice  232/9 třešňová alej 50     třešňová alej ovocné stromy 50 ks - 50x třešně   
Čížová Krašovice u Čížové 1047/1 aleje   95   aleje listnanté stromy 95 ks - 95x dub letní  
Zlivice 417/1, 417/2  
Nová Ves u Čížové 289/2  
Bošovice u Čížové 539/1  
Ledenice Zborov 1150/7 5xhruška, 5x jabloň 10       ovocné stromy 10 ks - 5x hrušeň, 5x jabloň  
2438/31 5xhruška 5       ovocné stromy 5 ks - 5x hrušeň  
2506/2 5x jabloň 5       ovocné stromy 5 ks - 5x jabloň  
Ledenice Ledenice 4630/4 10x lípa   10     listnaté stromy 10 ks - 10x lípa malolistá  
374/1 5x javor   5     listnaté stromy 5 ks -5x javor  mléčný  
728/10 5x javor   5     listnaté stromy 5 ks -5x javor  mléčný  
Holubov Holubov 413/1 2xtřešeň, 2x jeřáb  2 2     ovocné stromy 2 ks - 2x třešeň; listnaté stromy 2ks - 2x jeřáb ptačí  
  Holubov 2136 20 ovocných stromů 20       20 ks ovocných stromů: 5 x třešeň, 5x jeřabina, 5x švestka, 5x hruška   
Bílsko Záluží u Vodňan 709/1, 722 aleje ovocných a listnatých stromů  80 30     ovocné stromy 80 ks -  40 x jabloň, 20x hrušeň, 20x slivoň (švestky); listnaté stromy 30 ks - 15x lípa malolistá, 15x jilm habrolistý  
Vodňany Vodňany 1333/4, 1801/1, 1333/11 aleje ovocných a listnatých stromů  57 74   liniová výsadba – alej mezi rybníky Nový a Loviště ovocné stromy 54 ks - 25x jabloň, 12x hrušeň, 20x třešeň; listnaté stromy 74 ks - 10x jeřáb oskeruše,  25x jasan ztepilý, 39x lípa malolistá  
Vodňany Vodňany 134/1 24 ks (třešeň ptačí Bezplodá, Prunus Avia Plena)         listnanté stromy 24 ks - 24x třešeň ptačí  
Sousedovice Sousedovice 382 živý plot 79 m     100 zahrada/ veřejná vybavenost liniová výsadba s výsadbou ve 2 řadách  - živý plot 79 m - habry: 35 ks; uskupení keřů keře 35 ks - 8x svída krvavá, 10x zimozel obecný, 10x dřitál obecný, 7x růže galská  
Nadějkov Starcova Lhota 697, 768, 1071, 448/1, 448/2 aleje 100       ovocné stromy 100 ks - 60x jabloň, 20x hrušeň, 20x slivoň (švestky)  
Pohnání Pohnání 719, 709, 706, 710/1 aleje 100       ovocné stromy 100 ks - 60x jabloň, 20x hrušeň, 20x slivoň (švestky)  
Borotín Borotín u Tábora - Pikov 1447/1 alej 72       ovocné stromy 10 ks -  10x jabloň  
1454/11 ovocné stromy - 7 ks: 7x slivoň  
1454/8 ovocné stromy - 27 ks: 27x jabloň  
1454/7 ovocné stromy - 3 ks: 3x jabloň  
1454/6 ovocné stromy - 5 ks: 5x hrušeň  
1462/1 ovocné stromy - 20 ks: 10x třešeň, 10x slivoň  
Vlachovo Březí Vlachovo Březí 851/17;  629/13; 629/34; 603/1 neproduktovní sad/ víceřadá alej, řadová výsadba 65       ovocné stromy 65 ks - 30x jabloň, 25x hrušeň, 10x slivoň (švestky) (různé druhy s ranným i pozdním dozráváním)  
Chlumec Chlumec 2195/2; 2221; 2195/1 alej 24       ovocné stromy 24 ks - 5x třešeň, 19x hrušeň  
Kaplice Blansko u Kaplice 973/3, 974/3, 395/11, 395/12, 395/1, 395/13, 395/14, 395/15, 3317/1  lokace výsadby lípy srdčité    34     listnanté stromy 55 ks - 55x lípa malolistá (srdčitá)  
Pořešín 20.I 1  
Kaplice 413/1 2  
Kaplice 2044/13 2  
Kaplice 1639/8 5  
Kaplice 1679/1 11  
Šumavské Hoštice Šumavské Hoštice 522/1, 522/11 aleje, dílčí výsadby   24   veř. Prostranství listnanté stromy 24 ks - 14x lípa malolistá, 10x dub zimní  
Vidov Vidov 160/7 aleje, dílčí výsadby   24     listnaté stromy 24 ks - 14x lípa malolistá, 10x dub letní  
167/3    
167/11    
174/17    
Římov Římov 477/1 aleje, dílčí výsadby 13 37     ovocné stromy - 13 ks -  13xtřešeň ; listnaté stromy 37 ks - 17x lípa malolistá, 10x dub letní, 10x  hloh jednosemenný  
(PK 429, PK 431, PK 432)    
Rapšach Rapšach 3017 aleje   60     listnanté stroly 60 ks - 60x  dub letní  
Chrášťovice Klínovice  681,  702,  729 aleje 102     aleje - polní cesta ovocné stromy 102 ks - 60x jabloň, 22x hrušeň, 20x slivoň (švestky)  
Chrášťovice 3070, 3055, 3167,  3339, 3379, 3458, st. 65, 3060, 3077  
Truskovice Truskovice 70/4, 747/1, 747/4, 47/6, Pk557, Pk 558   0 32   obyt. plocha venkov. typu, kolem místní komunikace III. třídy ovocné stromy 20 ks - 20x jabloň; listnaté stromy 32 ks - 27xjavor babyka (nebo javor mléč) a 5x dub letní.  
Tálín Tálín 522/1, 522/3   0 4 34 výsadba na návsi dle projektu (část) listnaté stromy - 4 ks; 1x olše lekavá, 1x javor mléčný, 2x lípa malolistá; keře - 34 ks; svída bílá 2x,  zimolez tatarský 2x, mochna křovitá 7x, tavolník van Houtteův 2x, korutnatka klaná 15x, vajgélie květnatá 6x.  
Sudoměřice u Bechyně Bežerovice 959/1, 196/1, 196/2, 196/4   0 69 0 alej cca 480 m listnaté stromy 50x - různorodé  
  119 0 0 ovocný sad ovocné stromy  50x - různorodé