Přejít k hlavnímu obsahu

Zajímavosti o rybaření

ZAJÍMAVOSTI O RYBAŘENÍ

DOTAČNÍ POLITIKA KRAJŮ PODPORUJE VYSAZOVÁNÍ RYB V TEKOUCÍCH VODÁCH

Za příklad pomoci krajů rybářům může sloužit dotační program Jihočeského kraje – Rozvoj venkova a krajiny – 2, chov ryb ve vodních tocích. Krajem vyčleněné finanční prostředky čerpají z tohoto programu především místní organizace ČRS, které svou činnost vyvíjejí na území jižních Čech. Ty z tohoto zdroje podpory kryjí výdaje spojené se zarybňováním tekoucích vod původními druhy ryb. Tak třeba místní organizace ČRS v Písku může díky získané dotaci od kraje po celý rok vysazovat do svých rybářských revírů tisíce ryb. Jen v loňském roce do nich písečtí rybáři vysadili 2000 kusů ročka lipana podhorního, 4000 kusů násady candáta obecného, 3000 kusů parmy říční, 2000 kusů ročka podoustve říční, 2000 ks ostroretky stěhovavé a 3000 ks jelce tlouště. Vysazování probíhalo od jara do podzimu. Na jaře byl vysazen lipan v lokalitách Sudoměř, Kestřany a Zátaví, ve stejném období byla rozvezena parma po celém revíru Otava 1, Otava 2 a Blanice Vodňanská 1. V létě byl do revírů ve dvou vlnách vysazen candát a konečně v říjnu došlo k vysazení zbytku reofilních druhů ryb, a to rovnoměrně do všech rybářských revírů v užívání MO ČRS v Písku. Podobně budou písečtí rybáři s podporou dotace od Jihočeského kraje vysazovat ryby i v letošním roce. (Zdroj: prazske.zelenenoviny.cz, 21.3.2022, doplněno autorem Střípků).