Přejít k hlavnímu obsahu

Archiv projednaných záměrů

ARCHIV 2022

Prodejna pro dům a zahradu, Planá u Českých Budějovic - 2022

Farma chovu skotu Běleč

„ZTV TŘEBOŇ TR3 A TR4 v k. ú. Třeboň“

Recyklační středisko stavebních odpadů Planá – EUROVIA CS, a.s.

Vrty tepelného čerpadla TČ1-TČ6 na pozemku parc. č. 289/6 a 303/3, k. ú. Buk pod Boubínem

Vrt pro tepelné čerpadlo V1 na pozemku parc. č. st. 182/2 k. ú. Nové Hutě

Prodejna potravin Lidl – Jindřichův Hradec

Vrty pro tepelné čerpadlo TČ1 – TČ21 Nové Hutě

ČOV České Budějovice, sušárna odvodněných kalů

Regionální odpadové centrum Dačice společnosti ČECH-ODPADY s.r.o., Učňovská 177, 380 01 Dačice - rozšíření činnosti - dílna údržby a oprav automobilů a dílna demontáže vozidel s ukončenou životností

Výkrmna býků Lipolec

Zařízení ke sběru, výkupu, úpravě a využívání odpadů Chotoviny (nové podání)

Energetické centrum pekárny Srnín

Hala pro údržbu kolejových vozidel ve středisku údržby České Budějovice

Rekultivace cihelny Lety

Obalovna živičných směsí k. ú. Úsilné

Přesun a modernizace stávající betonárny Český Krumlov

Vrty pro tepelné čerpadlo TČ1-TČ20 na pozemku parc. č. 170/2, k. ú. Borová Lada

Rekonstrukce pohostinství Černá v Pošumaví č. p. 29 - geotermální vrty pro tepelné čerpadlo

Primární okruh tepelného čerpadla na pozemku p. č. 493/88 k.ú. Vyšný

Vrty tepelného čerpadla TČ1 – TČ2 na pozemku parc. č. 235/4, k. ú. Chlístov u Lažišť

Zdroj podzemní vody nový vrt

Primární okruh tepelného čerpadla na pozemku p. č. 547/203 k.ú. Frymburk

Vrty pro tepelné čerpadlo na pozemcích parc. č. st. 375/1 a parc. č. 1723/68 v k. ú. Stachy

Vrt pro tepelné čerpadlo na pozemku parc. č. 195/4 v k. ú. Kvilda

Vodní nádrž - Na Rašelině

ARCHIV 2021

Zařízení ke sběru, výkupu, úpravě a využívání odpadů Chotoviny

Prodejna pro dům a zahradu, Planá u Českých Budějovic

Vrt pro tepelné čerpadlo TČ1 na pozemku parc. č. 259/32, k. ú. Borová Lada

INTENZIFIKACE ČOV VOLARY

Vrty tepelného čerpadla TČ1 – TČ2 na pozemku parc. č. 189/7, k. ú. Nové Hutě

Prodejna pro dům a zahradu, ulice Písecká, Strakonice

Vrty tepelného čerpadla TČ1 – TČ5 na pozemku parc. č. 705/3 a 709/4, k. ú. Nové Hutě

Vrty tepelného čerpadla TČ1 a TČ2 na pozemku parc. č. 29/22, k. ú. Kvilda

Vrt pro využívání energetického potenciálu vod a horninového prostředí

Modernizace farmy Kvilda - Stáj pro zimní ustájení skotu

Stavba haly pro výkrm brojlerů - farma Kozlov I.

Stavba haly pro výkrm brojlerů - farma Kozlov

Revitalizace živočišné výroby Hříšice

Průmyslový park Chotoviny - jih

Novostavba prodejny potravin Lidl Vodňany na parc. č. 488/1, 488/2, 3162 v k. ú. Vodňany

Modernizace zemědělského areálu Mojné

Obalovna živičných směsí k. ú. Úsilné

Rozšíření areálu Centra komplexního nakládání s odpady Růžov (II. podání)

Regionální odpadové centrum Dačice společnosti ČECH-ODPADY s.r.o., Učňovská 177, 380 01 Dačice

Areál pro výrobu stavebních hmot Lety / Horosedly

CAMP RELAX LIPNO - Nová Pec

Lidl, prodejna potravin Milevsko na parc. č. 922/15, 922/16, 922/18, 922/17, 922/1, 921 v k.ú. Milevsko

V1377 - rekonstrukce vedení 110 kV (Úsilné - TR Lipnice)

Stavební úpravy stáje pro prasata se změnou užívání na stáj pro výkrm brojlerů - farma Výkrmna prasat Jarošov nad Nežárkou

Stavba stáje pro dojnice - farma Úlehle

Přesun výroby do průmyslových prostor Tábor - Vožická

Novostavba prodejny LIDL

Sportovně rekreační areál Frymburk - Lipno

Doplnění technologie o tavicí pec AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o.

Malonty - zimoviště

Prodejna LIDL - Kaplice

ZTV Černá v Pošumaví - sever

Obnova stávajícího zařízení obalovny Sudoměřice u Bechyně

I/24 Lomnice nad Lužnicí, obchvat

ARCHIV 2020

Skladový areál firmy Bidfood, Planá u Českých Budějovic

Zařízení k recyklaci stavebních odpadů

Retail park Bechyně

Zařízení k úpravě a využívání odpadů na povrchu terénu k terénním úpravám nebo rekultivacím lidskou činností postižených pozemků: LOM SUDSLAVICE U VIMPERKA

Modernizace a optimalizace výrobního areálu FRONIUS Česká republika s.r.o., Český Krumlov

Přírodní koupací biotop Dolní Dvořiště

Navýšení výrobní kapacity závodu společnosti BEST, a. s., provoz Vranín

Přesun části stávajícího výrobního zařízení v rámci areálu MAPE do prostoru rekultivovaného odkaliště Triangl

Soubor staveb - ubytovací areál na parc. č. 1295/13, k. ú. Borkovice

Recyklační dvůr Borek u Dačic - navýšení kapacity

Stavba haly pro výkrm kuřat – farma Chlum

Obchodní centrum Jindřichův Hradec

Změna stavby zemědělského objektu Plavsko, katastrální území Plavsko, číslo parcelní st. 176, 2678/28

Pokračování těžby v lokalitě Kaplice

Pokračování těžby v lokalitě Kožlí u Čížové

PRODEJNA LIDL - SRUBEC

Stavební úpravy stáje OMD se změnou využívání na stáj pro výkrm brojlerů - farma Rábín

Stavební úpravy hal pro kuřata - farma Nihošovice

Přesun části stávajícího výrobního zařízení v rámci areálu MAPE do prostoru rekultivovaného odkaliště Triangl

ZTV Břilice

Terénní úprava Lišov

Závlahový systém

Změna POPD pro DP Černětice - 03/2020

Hala pro výkrm drůbeže, farma Krajníčko

I/34 Vranín - Třeboň

Kompostárna Soběslav

Zvýšení kapacity skládky Milevsko - Jenišovice

Obchodní centrum Jindřichův Hradec

Výměna obalovací soupravy Těšovice

Modernizace farmy Bílsko

Zařízení pro výrobu rekultivačních materiálů v areálu skládky Lověšice

Zóna ekonomického rozvoje Boršov

ARCHIV 2019

Obchodní centrum – Husova ulice, České Budějovice II.

Výměna obalovací soupravy Písek

Přestavba 2 skladovacích hal na haly výkrmu brojlerů na podestýlce v Králově Lhotě

Skládka odpadů S-OO Borek, rozšíření skládky

Zařízení k využívání odpadů – výroba certifikovaného rekultivačního materiálu v areáu JIP Papírny Větřní a.s.

Farma Sedlice – zpopelňovací zařízení živočišných tkání

Přestavba hal chovu kuřic a nosnic na haly výkrmu brojlerů na podestýlce v Čekanicích

Linka na zpracování bioodpadů Jarošovice

Areál firmy Akrematorium, s.r.o.

Prodejna pro dům a zahradu, ulice Budějovická, Český Krumlov

Modernizace farmy Rakovice - výkrm býků

Rekreační park Kovářov

Obchodní centrum – Husova ulice, České Budějovice

Skladový a výrobní areál Ševětín

AČOV Tábor, sušárna zvodněných kalů

Modernizace farmy Ratibořské Hory

Západní obchvat Ledenic, silnice II/157

Rozšíření areálu Centra komplexního nakládání s odpady Růžov

Linka na zpracování bioodpadů Jarošovice

Retailpark Třeboň

Novostavba stáje pro skot Hosty

"Skladový a výrobní areál Švamberk"

Farma Sedlice – zpopelňovací zařízení živočišných tkání

Zastavovací plán dostavby areálu Krsice – II. etapa/2

Výroba extrudovaných krmiv – Číčenice

Novostavba obchodního centra Písek

Modernizace farmy Marketa

Recyklační plocha na stavební odpad Fedrpuš

Přístavba hal pro výkrm kuřecích brojlerů na farmě Popovice, k. ú. Bzí u D. Bukovska SO 21, 22, 23 a 24

Průmyslový park Chotoviny - jih

Východní obchvat Nové Bystřice, silnice II/128

Východní obchvat Borovan, silnice II/157

Areál Animal

Přeložka silnice II/156, hráz rybníka Žár

Zastavovací plán dostavby areálu Krsice – II. etapa

Výroba extrudovaných krmiv pro zvířata v zájmovém chovu – provozovna Číčenice

Retail Park České Budějovice

Lyžařský areál Horní Planá - Houbový vrch

Produkční stáj Opařany II

Rekonstrukce ochranných valů před střelbou a terénní úpravy střeliště a ostatních ploch na pozemcích parc. č. 785/1, 785/2, 785/8 a 785/10 k. ú. Čekanice u Tábora

I/20 Písek - Pištín, uspořádání 2 + 1

Technologický park České Budějovice, Na Světlících

ARCHIV 2018

Průmyslový park Chotoviny - sever a jih

I/23 Kardašova Řečice – obchvat

Retail Park České Budějovice

Zimoviště pro masný skot – Studená Voda

CSPPark Strakonice

Severní obchvat Trhových Svinů

Zvýšení kapacity skládky Milevsko - Jenišovice

CSPPark Vodňany

Mondeco s.r.o. - zařízení na úpravu, sběr a výkup ostatních odpadů České Budějovice - navýšení kapacity zařízení

I/20 Písek - Pištín, uspořádání 2 + 1

I/23 Kardašova Řečice – obchvat

Trolejová trať propojení trolejbusové vozovny v ulici Horní s ulicemi Strakonická a Nádražní

Novostavba produkční stáje Chrášťovice

Gigant Třeboň - k. ú. Břilice

Kompostárna Jarošovice s.r.o., bioplynová stanice, kompostovací hala, kompostovací plochy

CSPPark Jindřichův Hradec

Výstavba Technologického parku České Budějovice, Na Světlících

…Tam, kde je srdce Vltavy, Horní Planá - bytové domy a wellness

Novostavba odchovny jalovic - Strunkovice nad Blanicí

VD Kořensko - zajištění plavebních hloubek pod vodním dílem

Modernizace provozu Václav Chmela – Galvanovna s.r.o., v Městském areálu v Písku

Stanice energetického využití kalu a biomasy

Modernizace farmy Tichá

Změna dokončené stavby - přístavba a stavební úpravy Hotel Hůrka

I/20 Pištín - České Vrbné

Sjezdová trať Střecha - sever Lipno nad Vltavou

Farma Olšovice

Zóna obchodu a služeb Hrdějovice

Vodňanská drůbež, a.s., provozovna Vodňany, Nová pořážka a zpracování jatečních kuřat

Využití odkaliště TRIANGL Mydlovary pro výrobu rekultivačních materiálů z vybraných typů minerálních odpadů včetně zřizování deponií surovin a výrobků na plochách odkaliště

I/34 Stráž nad Nežárkou – Lásenice

Výkrm brojlerů Lažánky

Archiv 2017

Archiv 2016

Archiv 2015

Archiv 2002-2014