Přejít k hlavnímu obsahu

Archiv 2021

ARCHIV 2021

Velké Přílepy, obchvat

Zařízení ke sběru, výkupu, úpravě a využívání odpadů Chotoviny

Prodejna pro dům a zahradu, Planá u Českých Budějovic

Vrt pro tepelné čerpadlo TČ1 na pozemku parc. č. 259/32, k. ú. Borová Lada

INTENZIFIKACE ČOV VOLARY

Vrty tepelného čerpadla TČ1 – TČ2 na pozemku parc. č. 189/7, k. ú. Nové Hutě

Prodejna pro dům a zahradu, ulice Písecká, Strakonice

Vrty tepelného čerpadla TČ1 – TČ5 na pozemku parc. č. 705/3 a 709/4, k. ú. Nové Hutě

Vrty tepelného čerpadla TČ1 a TČ2 na pozemku parc. č. 29/22, k. ú. Kvilda 

CHOV KUŘAT RYCHNOV U NOVÝCH HRADŮ

Vrt pro využívání energetického potenciálu vod a horninového prostředí

Modernizace farmy Kvilda - Stáj pro zimní ustájení skotu 

I/4 Volyně – Zlešice, přeložka

Stavba haly pro výkrm brojlerů - farma Kozlov I.

Stavba haly pro výkrm brojlerů - farma Kozlov

Revitalizace živočišné výroby Hříšice

Průmyslový park Chotoviny - jih

Novostavba prodejny potravin Lidl Vodňany na parc. č. 488/1, 488/2, 3162 v k. ú. Vodňany

Modernizace zemědělského areálu Mojné

Obalovna živičných směsí k. ú. Úsilné

Rozšíření areálu Centra komplexního nakládání s odpady Růžov (II. podání)

Regionální odpadové centrum Dačice společnosti ČECH-ODPADY s.r.o., Učňovská 177, 380 01 Dačice

Areál pro výrobu stavebních hmot Lety / Horosedly

CAMP RELAX LIPNO - Nová Pec

Lidl, prodejna potravin Milevsko na parc. č. 922/15, 922/16, 922/18, 922/17, 922/1, 921 v k.ú. Milevsko

V1377 - rekonstrukce vedení 110 kV (Úsilné - TR Lipnice)

Stavební úpravy stáje pro prasata se změnou užívání na stáj pro výkrm brojlerů - farma Výkrmna prasat Jarošov nad Nežárkou

Stavba stáje pro dojnice - farma Úlehle

Přesun výroby do průmyslových prostor Tábor - Vožická

Novostavba prodejny LIDL

Sportovně rekreační areál Frymburk - Lipno

Doplnění technologie o tavicí pec AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o.

Malonty - zimoviště

Prodejna LIDL - Kaplice

ZTV Černá v Pošumaví - sever

Obnova stávajícího zařízení obalovny Sudoměřice u Bechyně