Přejít k hlavnímu obsahu

Nejčastější otázky a odpovědi

Nejčastější otázky a odpovědi:

Lze znovu uplatňovat náhradu škody způsobené kormoránem velkým na rybách?

  • Ano, podle novely zákona č. 197/2017 Sb., která upravuje zákon o náhradách škod způsobených zvláště chráněnými živočichy č. 115/2000 Sb., se v následujících třech letech budou opět vyplácet náhrady škod způsobené kormorány na rybách. V prvních dvou letech (od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2019) se budou hradit ve 100 % výši škody, v roce 2020 se bude hradit 80 % prokazatelně způsobené škody.

 

Na jaké období mohu uplatnit náhradu škody způsobené vydrou říční?

  • Škodu mohu uplatnit nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy vznikla (např. žádost je podána dne 15. 10. 2018, škodní období je 15. 4. 2018 – 15. 10. 2018).

 

Pokud mám v obsádce rybníku amura, stačí doložit čestné prohlášení?

  • Pro ryby, které se v našich podmínkách přirozeně netřou (např. amur, tolstolobik, tolstolobec, úhoř, jeseter atd.), je třeba doložit nákupní doklad.

 

Jakým způsobem podat žádost, pokud je rybník ve společném vlastnictví více osob?

Jsou dvě možnosti jakým způsobem postupovat:

  • Podat žádost společně – všichni vlastníci jsou uvedeni v žádosti i v čestném prohlášení a jsou připojeny jejich podpisy na obou dokumentech.
  • Žádost podá jeden ze spoluvlastníků a k žádosti přiloží plnou moc, kterou ho ostatní spoluvlastníci pověřili k vyřízení žádosti.

 

Chtěl bych uplatnit žádost o náhradu škody způsobené rysem, ale nemám shromážděny všechny přílohy, jak postupovat?

  • Žádost je nutné podat do 10 dnů ode dne, kdy se poškozený o škodě dozvěděl, po této době nárok na náhradu škody zaniká, tzn. podat neúplnou žádost a přílohy doplnit později.