Přejít k hlavnímu obsahu

Nová povinnost pro provozovatele lékáren dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.,

V souvislosti s novým zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., vznikla pro provozovatele lékáren nová povinnost, a to podávat na krajský úřad, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, čtvrtletní hlášení o množství odpadů - léčiv od občanů. Hlášení provozovatele lékáren podávají na přiloženém formuláři a to, poštou, prostřednictvím datové schránky nebo mailem na klima2@kraj-jihocesky.cz viz příloha.

 

Formulář: Příloha č. 51