Přejít k hlavnímu obsahu

Změny ve vyměřování poplatků za znečištění ovzduší

ZMĚNY VE VYMĚŘOVÁNÍ POPLATKŮ ZA ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ ZA ROK 2022 A NÁSLEDUJÍCÍ

(nové znění ustanovení § 15 zákona o ochraně ovzduší a jeho výklad MŽP ČR)

S ohledem na změnu § 15 zákona o ochraně ovzduší vešla od 1. 1. 2022 v účinnost některá novelizační ustanovení (tzv. změnového zákona č. 284/2021 Sb.), která se budou týkat výběru poplatků za znečišťování ovzduší za rok 2022 a následujícíPříslušný dokument MŽP ČR lze nalézt zde.

K úpravě § 15 docházelo z důvodu antisystémového rozsudku Nejvyššího správního soudu, který nerespektoval specifičnost poplatku za znečišťování a jeho cíle. Na jeho správu nahlížel striktně prismatem daňového práva. Novelizované znění § 15 tento rozsudek překonává a na jisto staví výklad a postup při vyměřování poplatku, kdy pro modifikace jeho výše a případná osvobození od poplatku je možné použít pouze data získaná prostřednictvím kontinuálního měření emisí.

Aktualizované stanovisko lze také nalézt přímo na webu MŽP:
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prumysl_energetika/$FILE/OOO-Stanovisko_poplatky_aktualizace-20220816.pdf
https://www.mzp.cz/cz/prumysl_energetika#ohlasovaci_povinnosti