Přejít k hlavnímu obsahu

Produkční funkce lesa

PRODUKČNÍ FUNKCE LESA

Jihočeský kraj má v rámci ČR nejvyšší lesnatost. Lesy pokrývají zhruba 37 % jeho celkové rozlohy, přičemž nejvyšší podíl na ploše lesních porostů zaujímají tzv. lesy hospodářské (cca 79 %). Vysoký podíl hospodářských lesů přirozeně souvisí s produkcí dřeva, jakožto významného obnovitelného zdroje energie, respektive suroviny s naprosto jedinečnými vlastnostmi. Je jen málo odvětví lidské činnosti, ve kterých by se nevyužívalo výrobků, u nichž alespoň část není vytvořena ze dřeva. Dřevo je základem pro výrobu papíru, nábytku, hudebních nástrojů, hraček, sportovních potřeb a pro mnoho dalších užitečných produktů.  S produkcí dřeva v Jihočeském kraji, respektive s jeho dopravou souvisí i zcela mimořádná stavba Schwarzenberského plavebního kanálu. Ve své době se jednalo o zcela mimořádný počin a dříví se po něm plavilo až do roku 1962. Jeho realizace započala již v roce 1789 a mezi lety 1793 – 1892 po něm bylo dopraveno bez mála 8 miliónů krychlových metrů palivového dřeva ze Šumavy až do Vídně. Nutno ovšem podotknout, že tento počin přivedl ve své době řadu šumavských hutí na pokraj zániku.

Tradici dřevozpracujícího průmyslu lze v Jihočeském kraji považovat za mimořádnou. Důkazem tohoto tvrzení je řada výrobních podniků, jejichž produkty dosáhly světového věhlasu (např. SOLO Sušice, či Koh–i-noor Hardtmuth České Budějovice). Zcela mimořádný význam má pro dřevozpracující průmysl smrkové dřevo. Z tohoto důvodu je smrk hlavní produkční dřevinou nejen na území Jihočeského kraje, ale i v rámci celé ČR. Smrky jsou relativně nenáročné na podmínky stanoviště, přičemž poskytují kvalitní dřevo při nižší době obmýtí. V kontextu stále častěji se opakujících suchých period, se ovšem tato dosud upřednostňovaná dřevina bude pravděpodobně potýkat se stále častěji se opakujícími gradacemi podkorního hmyzu.