Přejít k hlavnímu obsahu

Záchranné stanice pro handicapované živočichy

ZÁCHRANNÉ STANICE PRO HANDICAPOVANÉ ŽIVOČICHY

Záchranné stanice pečují především o zraněné, ale také o nemocné, opuštěné a případně dalším způsobem handicapované volně žijící druhy živočichů.  Cílem je živočichy vyléčit a vrátit zpět do přírody, do jejich přirozeného životního prostředí, což se daří asi ve 40 % případů. Nejčastěji jsou do péče přijímána zvířata poraněná dopravou, popálená elektrickým proudem, poraněná nárazem na skleněnou plochu či postřelená. Stanice musí mít pro svou činnost povolení k provozování záchranné stanice (vydané MŽP ČR) a odborně proškoleného pracovníka. Záchranné stanice spolupracují s orgány státní ochrany přírody, zejména s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, se Státní veterinární správou, Českou inspekcí životního prostředí. Také spolupracují s obcemi a v některých specifických případech i s Policií ČR (např. při prokazatelné a úmyslné otravě živočichů toxickými látkami).  Některé stanice se ve své činnosti cíleně věnují také vzdělávání a osvětě dospělých, dětí a mládeže. Pro tyto účely využívají často prostor, kde jsou umístěni trvale handicapovaní živočichové, kteří se vzhledem ke svému postižení nemohou navrátit zpět do přírody, a kteří jsou zvyklí na přítomnost člověka. V Jihočeském kraji se osvětě a vzdělávání věnuje nejvíce stanice ZO ČSOP Makov poblíž Písku a stanice Českého nadačního fondu pro vydru v Třeboni. Český nadační fond pro vydru v Třeboni nabízí školám environmentální vzdělávací programy, v kterých mají trvale handicapovaní živočichové hlavní roli. 

Většina stanic poskytujících své služby na území Jihočeského kraje funguje jako nestátní nezisková organizace a prostředky na svůj provoz a péči o živočichy skládá z různých zdrojů. Jihočeský kraj podporuje ze svého rozpočtu činnost stanic od roku 2005.

  

Databáze záchranných stanic pro handicapované živočichy, které působí na území České republiky