Přejít k hlavnímu obsahu

Elektroodpady

Jak nakládat s elektroodpadem

V současnosti elektroodpad představuje nejrychleji narůstající druh odpadu. Ve vyspělých zemích Evropy roste podíl elektroodpadu až trojnásobnou rychlostí v porovnání s ostatním materiálem. Do elektroodpadů můžeme zařadit např. televize, počítače, vysavače, tiskárny, mobilní telefony, fény, kulmy, vysavače, mixéry a další elektrozařízení, která jsou označena ikonkou přeškrtnuté popelnice. Elektroodpad má vlastní pravidla sběru, likvidace a nakládání s ním. Elektrospotřebiče se nesmí vyhazovat do popelnice, ale můžete je odevzdat např. přímo na prodejně, při nákupu nového přístroje. Dále můžete starý elektrospotřebič odvést do sběrného dvora, které má většina obcí, nebo vhodit do speciálního kontejneru, který je určen pro sběr elektroodpadů

Hlavním důvodem zřízení míst zpětného odběru je zamezení černých skládek s nebezpečným odpadem. Dalším, neméně důležitým důvodem je, že elektrozařízení a elektrospotřebiče mohou obsahovat až 90% materiálů, které lze opětovně využít, jsou to hlavně barevné a drahé kovy, železo, plasty či sklo.

 

Zpětný odběr elektrozařízení znamená řízený sběr elektrozařízení po skončení jeho životnosti prováděný za účelem jeho ekologické demontáže a opětovného využití získaných materiálů (tzv. recyklace). Minimální úroveň materiálního využití elektroodpadu je zákonem stanovena v rozmezí 55 % až 85 % dle typu elektrozařízení. Zjednodušeně tedy můžeme říci, že z každých 100 kg sebraného elektroodpadu je ze zákona povinné minimálně 55 až 85 kg recyklovat a znovu použít (např. na výrobu nový výrobků). Řada kolektivních systémů tak dosahuje i vyšší míry materiálového využití, než je dáno tímto minimálním rozpětím (běžně i 93 %).

Kolektivní systémy, které zajišťují zpětný odběr elektrozařízení nejen v Jihočeském kraji.

(www.asekol.czwww.elektrowin.czwww.ecobat.cz), www.ekolamp.cz