Přejít k hlavnímu obsahu

Autovraky

Likvidace autovraků

I v našem kraji je dostatečně hustá síť autovrakovišť splňující podmínky k  ekologické likvidaci autovraků. Správné nakládání s vozidly s ukončenou životností přispívá k minimalizování vlivu těchto vozidel na životní prostředí a přispívá tak k ochraně, zachování a zlepšení kvality životního prostředí a úsporám energie. Takovéto vozidlo, pokud je kompletní, je možné bezplatně odevzdat na zařízení k jejich ekologické likvidaci. Seznam zařízení je veřejně dostupný na MA ISOH (Model autovraky informačního systému odpadového hospodářství). Zařízení vydá protokol o ekologické likvidaci a majitel s tímto dokladem vozidlo na odboru dopravy obce s rozšířenou působností odhlásí z evidence vozidel. Jiný postup než výše popsaný je nelegálním nakládáním s odpady a může být řešen ve správním řízení. Proto doporučujeme využít síť autovrakovišť k bezproblémovému vyřešení otázky kam s vozidlem s ukončenou životností.

Odkaz na seznam autovrakovišť s povolením krajského úřadu