Přejít k hlavnímu obsahu

Regionální surovinová politika Jihočeského kraje

 

AKTUALIZACE REGIONÁLNÍ SUROVINOVÉ POLITIKY JIHOČESKÉHO KRAJE

Aktualizace Regionální surovinové politiky Jihočeského kraje byla schválena usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 202/2023/ZK-27 ze dne 22. 6. 2023

Regionální Surovinová politika jihočeského kraje na období 2023 - 2030

·         Textová část

·         Analytická část

·         Návrhová část

·         Tabulkové přílohy

·         Přehledy ložisek nerostných surovin, dobývacích prostorů, CHLU a prognózních zdrojů

·         Střety

·         Mapy

·         Mapa ložisek 2020

·         Střety archeologie

·         Střety krajina 1

·         Střety krajina 2

·         Střety lesy a BPEJ

·         Střety ostatní zdroje vody

·         Střety stavby

 

Posouzení vlivu koncepce na životní prostředí (SEA)

Hodnocení koncepce podle přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

·         Přílohy

·         Posouzení vlivů koncepce podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění

·         Tabulka hodnocení

·         Došlá vyjádření

·         Závěr zjišťovacího řízení

Prohlášení k Aktualizaci Regionální surovinové politiky Jihočeského kraje dle §10g odst. 5 podle zákona č. 100/2001 Sb.