Přejít k hlavnímu obsahu

Ptačí park Zbudovská blata ve svém prvním roce

Má-li Česká společnost ornitologická (ČSO) bilancovat, považuje za jeden z největších úspěchů loňského roku založení pátého ptačího parku - Zbudovských blat na Českobudějovicku. V místě opleteném temnou historií sedlácké vzpoury, v krajině kterou poeticky popisuje Karel Klostermann ve svém románu Mlhy na Blatech, se nachází pozůstatky kdysi rozlehlého mokřadního ráje. A v jedné z části těchto rozsáhlých lučních porostů v nivě Bezdrevského potoka se podařilo v létě loňského roku vykoupit první pozemky, které bude ČSO postupně vracet přírodě. Zbudovská blata jsou zároveň prvním jihočeským ptačím parkem. Úspěch lze přičíst velkému zájmu veřejnosti - na výkup prvních 11 ha se dárci složili za neuvěřitelných 5 dní!

https://www.youtube.com/watch?v=B2c2PGKLaqQ

Ptačí parky začala ČSO postupně zakládat po roce 2008 jako reakci na dramatický úbytek biodiverzity v otevřené krajině. Jsou to místa, kde se obnovují mokřady, umožňuje návrat mizejícím druhům ptáků a vytváří mozaikovitá krajina zvyšující celkovou druhovou pestrost. Jsou to také místa, kde se velice dobře daří zprostředkovat kontakt mezi lidmi a okolní přírodou, například během pravidelně pořádaných akcích pro veřejnost. Mezi ptačí parky vybudované v minulých letech patří Josefovské louky u Jaroměře, Mnišské louky u České Lípy, Kosteliska u Dubňan na Hodonínsku a Malá Lipová u Přerova. 

Aktivity na Zbudovských blatech se budou odvíjet zejména od hlavního poslání tohoto ptačího parku, tím je umožnit návrat břehoušů černoocasých a kolih velkých. Tyto velké druhy bahňáků vyhledávají rozsáhlé podmáčené luční stanoviště a blata byla jejich tradičním hnízdištěm. Na vykoupených pozemcích chce ČSO vytvářet mělké tůně a zamokřené plochy a při hospodaření dbát zejména na ekologické nároky těchto cílových druhů. Nový domov zde se správnou péčí mohou nalézt i čejky chocholaté, vodouši rudonozí či bekasiny otavní. Díky podpoře ze strany krajského úřadu byly již uskutečněny první úpravy: pokosení a odstranění staré vegetace z jednoho z mokřadů zpřístupní tuto část blat pro zmiňované druhy ptáků.  

Česká společnost ornitologická má velkou radost, že hned v prvních měsících nového roku může budovat nové domovy v ptačích parcích a rozšířit je o dalších 7 hektarů pozemků. Díky štědrosti mnohých dárců se opět podařilo zajistit potřebnou částku 2,1 mil. Kč na výkup nových pozemků.

Máte-li zájem dozvědět se více informací o ptačích parcích ČSO nebo Vás zajímá jakým způsobem je možné pomoci novému ptačímu parku v jižních Čechách, navštivte web ČSO (https://www.birdlife.cz/rezervace) či stránky Jihočeského ornitologického klubu (https://www.jok.cso.cz/ptaci-park).