Přejít k hlavnímu obsahu

Nová tůň na Zbudovských blatech

V průběhu února a března vznikla na Zbudovských blatech nová tůň a další biotopy, které podpoří nejen místní populace ptáků, ale také obojživelníky a vážky.
Terénní úpravy zahrnující vytvoření dvou na sebe navazujících terénních sníženin a stržení drnu v zamokřených plochách v ochranném pásmu přírodní rezervace Mokřiny u Vomáčků byly realizovány z prostředků Jihočeského kraje, díky spolupráci s vlastníkem pozemku, kterým je Česká společnost ornitologická. Ta společně s Jihočeským ornitologickým klubem v unikátním území navazujícím na zmíněnou rezervaci vyhlásila v roce 2023 nový ptačí park Zbudovská blata. Důležitou součástí jeho fungování je i výkup pozemků, na kterých lze následně realizovat opatření na podporu ptáků a dalších druhů živočichů i rostlin.
V podstatě ihned po dokončení prací se nově vzniklé mokřadní biotopy jaly prozkoumávat husy velké a dá se očekávat, že se k nim brzy připojí řada dalších druhů, včetně vzácných bahňáků. Pokud se provedené úpravy osvědčí, chceme v nich v budoucnu pokračovat. Jejich vytvoření je totiž vedle kosení zarůstajících ploch, které jsme realizovali na podzim, a dalších managementových opatření prováděných Českou společností ornitologickou, dalším důležitým krokem k vytvoření ptačího ráje v místě legendárních a pověstmi opředených Zbudovských blat.