Přejít k hlavnímu obsahu

Mapujte s námi bramborníčky!

Ptákem roku JOKu se na rok 2023 stal bramborníček, respektive dokonce oba naše druhy bramborníčků. V rámci kampaně proběhne mapování jejich výskytu v jižních Čechách.

Volba tentokráte padla na typické obyvatele "otevřené krajiny", především lučních porostů, ale i zarůstajících brownfieldů a vojenských cvičišť, okrajů rybníků a dalších podobných ploch. Důvodem jsou výrazné změny jejich početnosti na některých ze sledovaných ploch, které ale bohužel nemáme plošně podchycené, ani je zatím neumíme vysvětlit.

Cílem kampaně bude zjišťování výskytu a početnosti obou příbuzných druhů na území jižních Čech, a zároveň také zhodnocení základních charakteristik, které jejich přítomnost ovlivňují. Metodika je zvolena tak, aby se do projektu mohli zapojit i začínající a amatérští ornitologové.

více info na Jihočeském ornitologickém klubu