Přejít k hlavnímu obsahu

"Letnění" na rybníce Osika

V souladu s plánem péče a po jednání s hospodařícím subjektem dojde v období od května do září ke snížení vodní hladiny o 0,5 m oproti normální hladině rybníka, což by mělo vést k obnažení pásu rybničního dna po obvodu nádrže v očekávané šířce několika metrů (cca 2–5 m). Ponechání rybníka bez vody během vegetační sezóny, tzv. letnění, obecně umožňuje rozvoj velmi pestré vegetace obnažených den už jen tím, že rostlinám vznikne potřebný životní prostor. V případě Osiky upuštění vody navíc prospěje evropsky významnému a současně kriticky ohroženému druhu –pobřežnici jednokvěté.

Pobřežnice představuje typickou obojživelnou rostlinu, která potřebuje k pohlavnímu rozmnožování obnažená dna vodních ploch. Pokud jsou jedinci pobřežnice trvale pod vodou, v paždí listů vznikají plazivé výběžky, které tvoří dceřiné růžice a koření v nich. Vznikají tak husté ponořené „trávníčky“ až do hloubky několika metrů. Pokud se tyto porosty při poklesu hladiny vody obnaží, rostliny vykvetou a rozmnoží se semeny. V současné době existuje v naší republice jen několik známých lokalit této velice vzácné rostliny.  Aby se její populaci na Osice dařilo, potřebuje čistou vodu s vysokou průhledností a čas od času alespoň část rybničního dna obnaženou, aby mohla vykvést a vyprodukovat semena.

Zdejší vodní ekosystém je chráněný jako evropsky významná lokalita a zároveň jako přírodní památka s totožným názvem, tj. Osika.

foto