Přejít k hlavnímu obsahu

Sanace

Ekologické zátěže představují vážné ohrožení nejen pro přírodu, ale i pro zdraví lidí.

Krajský úřad povoluje sanační čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a k jejich následnému vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových, stavby vodních děl s tím souvisejících či výjimky k použití závadných látek v rámci schválených sanačních technologií.

V krátkém videu je možno se seznámit, jak taková sanace probíhá.