Přejít k hlavnímu obsahu

Užitečné informace

INFORMACE

Postup při odnímání půdy

Má-li být jakýmkoliv záměrem navržena  zemědělská půda k nezemědělskému využití, je k jejímu odnětí ze zemědělského půdního fondu potřeba souhlasu orgánu ochrany ZPF.

Žádost o vydání souhlasu s odnětím ze ZPF se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v jehož správním obvodu se nachází největší část zemědělské půdy, která má být ze ZPF odňata.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností žádost posoudí a není-li příslušný k jejímu vyřízení (v případě, že rozsah odnětí přesahuje 1 ha) předá ji se svým stanoviskem krajskému úřadu.

Obdobně postupuje krajský úřad, je-li k vyřízení žádosti příslušné Ministerstvo životního prostředí (v případě odnětí zemědělské půdy nad 10 ha).

Nachází-li se zemědělská půda na území národního parku, žádost se podává u správy národního parku  http://www.npsumava.cz/cz/

 • Náležitosti žádosti o odnětí půdy ze ZPF  /viz 9 odst.6 zák.č.334/1992 Sb.- sbírka zákonů
 • Seznam obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Jihočeského kraje pro podání žádosti 

 

 1. Magistrát města České Budějovice
 2. Městský úřad Blatná 
 3. Městský úřad Český Krumlov
 4. Městský úřad Dačice
 5. Městský úřad Jindřichův Hradec
 6. Městský úřad Kaplice
 7. Městský úřad Milevsko
 8. Městský úřad Písek
 9. Městský úřad Prachatice
 10. Městský úřad Soběslav
 11. Městský úřad Strakonice
 12. Městský úřad Tábor
 13. Městský úřad Trhové Sviny
 14. Městský úřad Třeboň
 15. Městský úřad Týn nad Vltavou 
 16. Městský úřad Vimperk
 17. Městský úřad Vodňany

 

Odkazy