Přejít k hlavnímu obsahu

Rybníkářství

RYBNÍKÁŘSTVÍ

Jižní Čechy jsou regionem, který je neodmyslitelně spjat s rybníkářstvím. Chov ryb zde má mnoholetou tradici, jejíž počátky sahají až do 12. století. Za nejstarší rybníky v Jihočeském kraji jsou tradičně považovány rybník Bošilecký (existence doložena již v roce 1355) a rybník Dvořiště (1363 – 1367). V době Karla IV. pak dochází k rozšíření domestikovaného kapra a všeobecnému rozkvětu rybníkářství. Nicméně nejslavnější éra jihočeského rybníkářství nastává až v 15. a 16. století. V této době vzniká tzv. třístupňová metoda chovu ryb a na scéně se objevují takový velikáni českého rybníkářství, jako jsou Josef Štěpánek Netolický, Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan, či Mikuláš Ruthard z Malešova. Nutno také podotknout, že rozvoj rybníkářství na jihu Čech mají na svědomí mnohé šlechtické rody, mezi nimiž vynikají zejména rody Rožmberků a Schwarzenbergů. Četné rybníky také vznikali z popudu církevních činitelů.

V Jihočeském kraji najdeme také největší rybník v rámci ČR – Rožmberk. Jeho rozloha činí 489 ha a nachází se zhruba 6 km od centra města Třeboně. Produkce ryb v rámci Jihočeského kraje tvoří zhruba polovinu produkce ryb na území celé ČR. Kromě produkce ryb mají jihočeské rybníky nemalý význam i jako krajinotvorné prvky zadržující vodu v krajině a významně podporující biodiverzitu území. Husté břehové porosty jsou důležité zejména ve vztahu k avifauně, neboť poskytují prostor pro hnízdění řady ptačích druhů, včetně druhů zvláště chráněných. V tomto ohledu mají jihočeské rybníky nadnárodní význam, což potvrzuje i plošné vymezení tzv. ptačích oblastí soustavy NATURA 2000 v rámci Jihočeského kraje.

Ceník pro stanovení škod na rybích obsádkách - Rybářské sdružení ČR (červen 2023)

Hodějovický rybník, vlastní fotoarchiv.