Přejít k hlavnímu obsahu

Prevence srážek se zvířaty

SNIŽOVÁNÍ STŘETŮ MOTOROVÝCH VOZIDEL SE ZVĚŘÍ A ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI ŘIDIČŮ NA SILNICÍCH

Omezit střety motorových vozidel se zvěří a zvýšit tak bezpečnost řidičů na silnicích a zároveň zabránit zbytečnému úhynu zvěře je hlavním cílem pilotního projektu Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje, jenž spočívá v testování nových typů zařízení, která by měla minimalizovat srážky motorových vozidel se zvěří.

Rozvoj dopravní infrastruktury má vliv na přírodu a krajinu a také na vzrůstající počet střetů motorových vozidel s živočichy. Dochází ke fragmentaci krajiny a následkem toho ke ztížené průchodnosti silnic, ale také železnic pro volně žijící živočichy. Pod koly vozidel velmi často končí i domácí zvířata, nejčastěji kočky. V případě volně žijících živočichů se pak jedná o srnčí zvěř a divoká prasata. Pro zvířata jsou tyto střety ve většině případů fatální. Ve statistikách jsou uvedeny i tragické následky u posádek vozidel.

Každý rok dochází k postupnému nárůstu počtu těchto nehod. Na jihu Čech podle policejních statistik v letech 2019-2020 bylo evidováno okolo 2300 těchto nehod, v roce 2021 téměř 2900. Pro srovnání: v roce 2016 bylo zaznamenáno přibližně 1200 nehod se zvěří. Čísla jsou však mnohem vyšší. Například drobné živočichy, jako jsou ježci, veverky, zajíci, kuny nebo ptáci zpravidla nikdo neeviduje, jelikož nedochází ke zranění osob ani k hmotným škodám na majetku.

Proto na několika vybraných rizikových úsecích silnic I., II. a III. třídy, kde hrozí střety aut se zvěří nejčastěji, jsou testovány dva druhy zařízení. Prvním je elektronický opticko‑akustický plašič DeerDeter (typ DD430) od rakouské firmy iPTE Traffic Solutions Ltd., druhým opticko‑pachový plašič Multi‑Wildschutz‑Warner od německého výrobce Hagopur. Jde o kombinované plašiče neboli zradidla, což zajišťuje jejich vyšší účinnost, než kdyby byly zaměřeny pouze na jeden smyslový vjem zvěře.

Jednotka DeerDeter je umístěna ve voděodolném krytu z plexiskla. Obsahuje dva senzory, které jsou aktivovány světlomety blížícího se vozidla. Zařízení se uvede v činnost, spustí optický varovný signál v podobě žlutých a modrých záblesků a začne vydávat vysokofrekvenční zvuk, který zvěři vadí a odrazuje ji od vstupu do vozovky. Jednotka se aktivuje pouze ve chvíli, kdy po silnici projíždí vozidlo, takže v době, kdy nehrozí nebezpečí střetu, může zvěř vozovku přecházet. Linie plašičů vytvoří tzv. virtuální plot. Životnost zařízení, které má integrované solární nabíjení, je přibližně osm až deset let. Bez dobíjení vydrží baterie v činnosti až šest měsíců. V našich klimatických podmínkách se však dobíjí v podstatě neustále, a to i v lesních úsecích, kam nedopadá tolik slunečního svitu. Zařízení DeerDeter aplikují nejenom v Rakousku, ale také v Itálii, Polsku, Norsku, Velké Británii, Austrálii a USA. Jihočeský kraj jako druhý v České republice začal tato zařízení testovat.

Opticko‑pachový plašič Multi‑Wildschutz‑Warner využívá variabilitu odrazu světla a pachu. Když je zasažen světlomety automobilu, rozdílně zbarvené odrazky začnou pod různými úhly vytvářet záblesky světla v různých barvách tak, aby obsáhly co nejširší spektrum barev vnímaných zvěří a odradily ji od přechodu přes komunikaci.

Rizikové úseky byly vytipovány na základě statistických dat získaných od Policie ČR a ve spolupráci s myslivci. Plašiče se umisťují na směrové sloupky, není možné je instalovat na jiná místa, tak jako se instalují klasické pachové ohradníky, například dřevěné kůly nebo v některých případech i na stromy. Proto záměr instalovat tato zařízení byl předem projednán s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, s nimiž na instalaci spolupracujeme. 

V současnosti jsou zradidla instalována na 11 úsecích v Jihočeském kraji. Jejich účinnost průběžně vyhodnocujeme. Prozatím výsledky ukazují na přibližně 70–75% účinnost u obou zradidel (DeerDeter i Hagopur). Účinnost se však na jednotlivých úsecích velmi liší, někde je 100%, jinde už o tak vysokém čísle nelze hovořit. Je to dáno například tím, že v okolí úseku, kde jsou zradidla instalována, došlo k uzávěrkám na silnici. Z tohoto důvodu na pozorovaném úseku narostla několikanásobně hustota provozu a navýšily se i srážky motorových vozidel se zvěří. Problémem je také v poslední době neustálé vyrušování zvěře návštěvníky přírody, například venčením psů v lesích a jejich okolí. I to má velký vliv na počet střetů vozidel se zvěří.

Zabezpečení silnic prostřednictvím těchto zařízení je však pouze jednou z možností, jak na silnicích chránit nejenom živočichy, ale především lidské zdraví, život a hmotný majetek. Sám řidič může také mnohé ovlivnit, například i malé snížení rychlosti snižuje riziko srážek. Proto je v plánu se věnovat tématu šířeji a aplikovat další opatření k zabezpečení komunikací.