Přejít k hlavnímu obsahu

Knihovny a EVVO

KNIHOVNY A EVVO

Všechny knihovny ve městech a větších obcích svou vzdělávací úlohu v environmentální oblasti plní už ze své podstaty. To, co dělají v této oblasti navíc, vždy záleží na místních podmínkách, možnostech a lidech. Na mnoha místech poskytují knihovny různým organizacím cenově dostupné prostory pro pořádání výstav, zázemí pro různé osvětové a vzdělávací akce od tematických besed a přednášek přes promítání filmů až po různé zážitkové a tvořivé programy pro rodiny s dětmi.  

Nadstandardní služby v oblasti EVVO poskytuje strakonická Šmidingerova knihovna, respektive její oddělení Ekoporadny a Informačního centra neziskových organizací. Do knihovny se tak můžete vydat nejen pro knihu, ale také pro informace a zážitky z oblasti ochrany přírody a životního prostředí. Zdejší eko-oddělení nabízí každý měsíc osvětu nejen v podobě informačních materiálů, knižního fondu a vlastního časopisu http://www.knih-st.cz/kompost, ale rovněž formou celé řady tematických akcí pro veřejnost. Jednou z nich je cyklus besed „Zelené otazníky“.    

V roce 2018 začalo fungovat eko-oddělení Centra vzdělávání Městské knihovny v Písku, i když na nové prostory v zrekonstruované budově školy na Alšově náměstí si ještě bude muset nějaký čas počkat. Jednou z prvních praktických akcí tohoto oddělení byl vzdělávací seminář k celoročnímu projektu environmentální výchovy pro pedagogy MŠ, ZŠ a zaměstnance knihoven, který proběhl v knihovně 10. 5. 2018.