Přejít k hlavnímu obsahu

Školní přírodní zahrady

 

ŠKOLNÍ PŘÍRODNÍ ZAHRADY

Školy v celé České republice se v květnu 2019 mohou znovu připojit k celosvětové kampani „Měsíc školních zahrad“  - bližší informace v přiložené tiskové zprávě.

V roce 1991 vzniklo na Vysočině poblíž Třebíče jedno z prvních středisek ekologické výchovy v České republice – SEV Chaloupky (dnes Chaloupky, o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání). U zrodu této organizace stáli manželé Květoslava a Vladislav Burešovi z Třebíče. Květoslava tehdy učila na ZŠ v Kněžicích. Až sem sahají první snahy o zachování či „probuzení“ školních zahrad  v celé České republice a jejich aktivní využívání ve výuce. Květoslava byla neúnavnou propagátorkou školních zahrad jako přírodních učeben. Díky její iniciativě proběhl v roce 1993 první seminář „Využití školních zahrad pro ekologickou výchovu“. Když na přelomu tisíciletí začal ve větším měřítku hrozit školním zahradám zánik nebo jejich výrazná redukce, z Chaloupek se do celé České republiky šířila výzva k záchraně školních zahrad (r. 2002). Pro popularizaci školních zahrad zahájily v roce 2003  Chaloupky ve spolupráci s brněnskými organizacemi Lipka a Rezekvítek tradici exkurzí „Toulavý autobus po školních zahradách“, exkurze probíhaly jednou ročně v různých krajích ČR. Staly se nejen zdrojem inspirace pro přeměnu školních zahrad, ale nesly v sobě velké povzbuzení a podporu při snaze zachovat, měnit a využívat školní zahrady jako učebny pod širým nebem. Díky Chaloupkám proběhl v roce 2004 první celostátní průzkum „Stav školních zahrad při základních a zvláštních školách v ČR“, další proběhl o tři roky později. Oba průzkumy přinesly cenné informace a podklady pro další snahu o záchranu a zachování školních zahrad. V roce 2006 byl zahájen česko-německý projekt „Školní zahrady jako přírodní učebny v České republice a Německu“, ve kterém zastupovaly ČR právě Chaloupky. V roce 2007 vydaly Chaloupky rozsáhlý manuál „Učíme se v zahradě“ , o několik let později vyšla publikace „Praktická péče o školní zahradu společně se žáky“. Od června 2009 se staly Chaloupky jedním z partnerů česko-rakouského projektu „Přírodní zahrady bez hranic aneb nový prostor pro lidi, přírodu i cestovní ruch“. Dalším partnerem tohoto projektu na české straně se stal spolek Přírodní zahrada z  Jindřichova Hradce, kde mohou zájemci najít informace, jakou cestou se vydat a co je potřeba splnit, chtějí-li mít zahradu opravdu přírodní. Z podstaty věci mají všechny školní zahrady potenciál stát se přírodní zahradou. Kdo splní podmínky, získá plaketu „přírodní zahrada“, kdo chce o výsledcích svého snažení dát vědět svému okolí a zahradu „zviditelnit“ směrem k veřejnosti, postupuje dál směrem k certifikátu „ukázková přírodní zahrada“. V Jihočeském kraji jsou ukázkovými přírodními zahradami např. zahrady u mateřských škol Holečkova ve Strakonicích a ve Strmilově, školní zahrady základní školy v Kunžaku a při ZŠ a ZUŠ Bezdrevská v Českých Budějovicích. Ze středoškolských zahrad se může pochlubit plaketou „ukázková přírodní zahrada“ školní zahradní areál Střední odborné školy veterinární, mechanizační a zahradnické v Českých Budějovicích. Mapu přírodních zahrad v ČR si je možné prohlédnout na ZDE.

Co přináší školní přírodní zahrada dětem? Kontakt s přírodou v průběhu měnících se ročních období, možnost pozorování, bádání, možnost učit se praktickým činnostem, uvědomovat si souvislosti, vnímat přírodu všemi smysly, uplatnit svou tvořivost, rozvíjet vnímání a citlivost, vytvářet si vztah ke všemu živému …. učit se jinak. Zahrada je bezpečný prostor pro svobodnou hru, pohyb, rozvoj schopností a dovedností nejen manuálních a praktických, ale i diskusních a komunikačních …. a mnoho dalšího.

Pedagogové se mohou inspirovat a sdílet své zkušenosti ve specializovaném česko-slovenském časopise pro zahradní pedagogiku, který vychází 4x ročně v elektronické podobě, v tištěné verzi je přílohou časopisu Bedrník.

V posledních letech přibývá škol, které mají zájem měnit stávající školní zahradu v multifunkční zahradu v přírodním stylu s řadou herních a výukových prvků. Na tento trend často reagují obce i kraje jako zřizovatelé škol a ve svých rozpočtech počítají s prostředky na proměnu a úpravu školních zahrad. Z rozpočtu Jihočeského kraje lze žádat jednou ročně o neinvestiční dotaci řádově v desítkách tisíc Kč. Ze státního rozpočtu se v roce 2018 podpořilo na území celé České republiky přibližně 500 projektů zaměřených na proměnu a úpravu školních zahrad v přírodním stylu. Šlo o první výzvu tohoto druhu, kterou vyhlásilo MŽP ČR spolu se Státním fondem životního prostředí (Výzva č. 16/2017: Přírodní zahrady). Dotované projekty musí být realizovány do 31. srpna 2020, školy tímto způsobem získaly dotační podporu v rozmezí od 50 do 500 tisíc Kč. S další obdobnou výzvou z Národního programu Životní prostředí se předběžně počítá v roce 2020.

Nadace Proměny v  rámci programu „Zahrada hrou“ podporuje proměny školních zahrad v inspirativní prostředí, které přispívá ke zdravému a všestrannému rozvoji dětí. Nadace  pomáhá především projektům založeným na spolupráci učitelů, dětí, rodičů, odborníků i místní komunity.

 

ŠKOLNÍ ZAHRADA 2019

Časopis pro zahradní pedagogiku Školní zahrada jako přílohu časopisu Bedrník vydávají Chaloupky, o. p. s., v rámci projektu Edugard, podpořeného z Evropského fondu pro regionální rozvoj, ve spolupráci s partnery: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Přírodní zahrada, o. s., a Pavučina, z. s.

K odběru elektronické verze časopisu je možno přihlásit se na: www.skolni-zahrada.cz.

 

Témata čísel a termíny:

2019/1 VODA

Zaslání příspěvků redakci nebo aspoň závazná domluva do 7. 1. 2019

2019/2 OHEŇ (ENERGIE)

Zaslání příspěvků redakci nebo aspoň závazná domluva do 31. 3. 2019

2019/3 VZDUCH (VÍTR)

Zaslání příspěvků redakci nebo aspoň závazná domluva do 30. 6. 2019

2019/4 ZEMĚ (PŮDA)

Zaslání příspěvků redakci nebo aspoň závazná domluva do 30. 9. 2019

 

Pravidelné rubriky:

Lidé ze zahrad: Portrét učitelů či jiných osobností, které utvářejí zajímavou školní či jinou zahradu ke vzdělávacím účelům, nebo jinak přispěly k rozvoji zahradní pedagogiky. Uvítáme tipy na osobnosti.

Co a jak: Trocha teorie, ideálně k tématu čísla. Co by vás zajímalo? Co považujete za důležité?

Inspirace: Zprávy o událostech, setkáních, konferencích, seminářích… Zajímavé zahrady v Česku, na Slovensku i v jiných zemích. Aktuální zahradně-pedagogické trendy, novinky.

Příběhy zahrad: Středová dvoustrana představuje zajímavou zahradu, její zrod, vývoj, využití. Základem jsou kvalitní fotografie. Velmi uvítáme tipy i nabídky.

Prvky zahrady: Máte u vás, nebo jste někde viděli zajímavou součást či vybavení zahrady?

Pěstitelství: Co a jak dělat na zahradě s dětmi, klienty…

Metodika: Jak využít zahradu k výuce a výchově.

Nabídka: Akce, literatura, weby, filmy, videa, finance… Dejte včas vědět, co chcete zveřejnit − připravované akce s tematikou zahradní pedagogiky apod. na rok 2019 můžete oznámit ZDE.

Něco navíc: Pokud vaše výuková zahrada ještě není zaznamenaná v interaktivní mapě na: https://mapa.skolni-zahrada.cz, je nejvyšší čas aplikaci využít. Má za cíl zmapovat všechny školní zahrady v České republice, na Slovensku a v Maďarsku.

Kontakt na redakci: Hana Kolářová, hana.kolarova@tiscali.cz, +420 731 179 913