Přejít k hlavnímu obsahu

Lesní pedagogika

LESNÍ PEDAGOGIKA

Lesní pedagogikou se nechali inspirovat čeští lesníci od svých kolegů a sousedů z Rakouska v 90. letech 20. století. První kurzy lesní pedagogiky v ČR pořádala Integrovaná střední škola lesnická ve Vimperku.

Lesní pedagogika je jedna z metod lesnické a environmentální osvěty zabývající se předáváním pravdivých informací o lese a hospodaření v něm zábavnou formou prostřednictvím lesního pedagoga. Důraz je kladen na tzv. zážitkové poznávání lesa, kdy se účastníci aktivit lesní pedagogiky učí vnímat les všemi smysly, čímž u nich dochází k přirozenému vnímání a snadnému zapamatování. Motto lesní pedagogiky zní: „O lese učit v lese“.

Hlavním cílem lesní pedagogiky je výuka dětí v souladu s jejich vzdělávacími programy, prohlubování zájmu veřejnosti o les, zlepšování vztahů člověka k přírodě, přiblížení práce lesníků a vysvětlení významu hospodaření v lese. Jedním z dalších cílů lesní pedagogiky je, aby lesníci byli ve svém lese zároveň i lesními pedagogy a to z toho důvodu, že dané prostřední dobře znají, mohou o něm vyprávět a předat řadu zkušeností získaných při výkonu svého zaměstnání.

                                                       

Koncepce lesní pedagogiky

Lesní pedagogiku provádějí organizace zabývající se správou lesních majetků, hospodařením v lesích či lesnickou osvětou a lesnické školy po celé České republice.

Úkolem koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) u lesnických organizací, je stanovení priorit a strategických cílů pro zefektivnění projektů a forem EVVO.

EVVO je realizována prostřednictvím lesních pedagogů, zaměstnanců podniku, kteří jsou v oblasti odborného vzdělávání vyškoleni, absolvovali základní, případně pokročilý kurz lesní pedagogiky a mohou dle získaného osvědčení vzdělávat širokou veřejnost v oblasti lesnictví a lesního hospodářství. Při vzdělávání veřejnosti je kladen důraz na zážitkové a interaktivní poznávání, které zaručuje větší schopnost vnímání, vstřebávání a zapamatování si získaných informací.

Komu je lesní pedagogika určena

Cílovými skupinami účastníků aktivit EVVO jsou na prvním místě převážně MŠ a ZŠ, dále pedagogové, široká veřejnost, SŠ, VOŠ, VŠ, senioři, osoby handicapované a osoby ze sociálně znevýhodněných prostředí. Každá z těchto cílových skupin vyžaduje odlišný pedagogický přístup a tím i přípravu jednotlivých programů vzdělávacích aktivit LP.

Více informací a kontakty přímo na koordinátora lesní pedagogiky a lesní pedagogy v Jihočeském kraji najdete na: www.lesnipedagogika.cz