Přejít k hlavnímu obsahu

Archiv 2019

ARCHIV 2019

Obchodní centrum – Husova ulice, České Budějovice II.

Výměna obalovací soupravy Písek 

Farma pro skot - Chrastiny

Haly pro výkrm brojlerů Hejnice

Přestavba 2 skladovacích hal na haly výkrmu brojlerů na podestýlce v Králově Lhotě

Skládka odpadů S-OO Borek, rozšíření skládky

Zařízení k využívání odpadů – výroba certifikovaného rekultivačního materiálu v areáu JIP Papírny Větřní a.s.

Farma Sedlice – zpopelňovací zařízení živočišných tkání

Přestavba hal chovu kuřic a nosnic na haly výkrmu brojlerů na podestýlce v Čekanicích

Linka na zpracování bioodpadů Jarošovice

Areál firmy Akrematorium, s.r.o.

Prodejna pro dům a zahradu, ulice Budějovická, Český Krumlov

Modernizace farmy Rakovice - výkrm býků

Rekreační park Kovářov

Obchodní centrum – Husova ulice, České Budějovice

Skladový a výrobní areál Ševětín

AČOV Tábor, sušárna zvodněných kalů

Modernizace farmy Ratibořské Hory

Rozšíření areálu Centra komplexního nakládání s odpady Růžov

Linka na zpracování bioodpadů Jarošovice

Retailpark Třeboň

Novostavba stáje pro skot Hosty

"Skladový a výrobní areál Švamberk"

Farma Sedlice – zpopelňovací zařízení živočišných tkání

Zastavovací plán dostavby areálu Krsice – II. etapa/2

Výroba extrudovaných krmiv – Číčenice

Novostavba obchodního centra Písek

Modernizace farmy Marketa

Recyklační plocha na stavební odpad Fedrpuš

Přístavba hal pro výkrm kuřecích brojlerů na farmě Popovice, k. ú. Bzí u D. Bukovska SO 21, 22, 23 a 24

Průmyslový park Chotoviny - jih

Východní obchvat Nové Bystřice, silnice II/128

Východní obchvat Borovan, silnice II/157

Areál Animal

Přeložka silnice II/156, hráz rybníka Žár

Zastavovací plán dostavby areálu Krsice – II. etapa

Výroba extrudovaných krmiv pro zvířata v zájmovém chovu – provozovna Číčenice

Retail Park České Budějovice

Lyžařský areál Horní Planá - Houbový vrch

Produkční stáj Opařany II

Rekonstrukce ochranných valů před střelbou a terénní úpravy střeliště a ostatních ploch na pozemcích parc. č. 785/1, 785/2, 785/8 a 785/10 k. ú. Čekanice u Tábora

I/20 Písek - Pištín, uspořádání 2 + 1

Technologický park České Budějovice, Na Světlících